Zoborhegy-téri búcsú (2005. okt. 9.)

Zoborhegy-téri búcsú (2005. okt. 9.)

Zoborhegy-téri búcsú

2005. okt. 9.

Egyre több külföldi látogat el Zoboraljára, főleg magyarországi turisták. Tavaly a Földrajztanárok Egylete két esetben szervezett zoboralji kirándulást, és hosszabb időt töltöttek Kolonban, melynek jó visszhangja lett. Márciusban elektronikus levelet kaptam, meglepett a levél tárgya: „Zoborhegyről Zoboraljára”. Ebből tudtam meg, hogy Budapesten, Zuglóban van a Zoborhegy tér és a Regnum Marianum (Mária országa) plébánia. Áprílis 16-án Kolonban fogadtuk a "zoborhegyieket", akik felutaztak a Zoborhegy térről Zoboraljára, hogy megnézzék honnan, és miről nevezték el közterüket. Csak a templomunk és tájház megtekintése és az ebéd fért bele a szűk 2 órába, amit nálunk tölthettek, ezért abban egyeztünk meg, hogy a plébániájuk búcsújára elvisszük az értékeinket.

Október 9-én két busszal mentünk a Regnum Marianum búcsúra: a vegyeskar, a koloni alapiskola magyar és szlovák folklórcsoportja a szüleikkel, felnőtt hagyományőrzőink és az önkormányzat tagjai. A zoborhegyieknek hazai kalácsot és több koloni borfajtát vittünk kóstolóba, és Süttő Anna néni CD-lemezét, Sándor János bácsi könyvét és képeslapokat is vittünk bemutatásra.

Tizenegy órakor kezdődött az ünnepi mise, a Zobor Hangja vegyeskar énekére vonultunk be a templomba, elől Kolon képviseletében Jamrich Margit polgármesternő, Bencz Zoltán polgármesterhelyettes és jómagam vittük az ajándékokat, a kopjafát és Simek Viktor templomunkat ábrázoló festményét, melyet az oltár előtt helyeztünk el. Hajnal György atya nagy tisztelettel fogadta a „zoboralji zarándokokat”. Az énekkarunkon kívül hallhattuk a Mindszenty Zsuzsánna Liszt-díjas karnagy vezényelte ELTE Női Kart, mely közösen a Liszt Ferenc kamarazenekarral tette ünnepélyesebbé a búcsús misét. Az ünnephez illő és megható volt a Szent István királyt megelevenítő jelenet, amikor felajánlja országát Szűz Máriának, s mindez az oltár mellett elhelyezett koronázási ékszerek előtt. A mise után külön műsorral mutatkozott be a Zobor Hangja Vegyeskar, ezt követően az altemplomban láttak vendégül bennünket. Ebéd után volt a kultúrműsor, érdekessége, hogy a templomban az oltár előtt. A végén Hajnal atya a Hummel ötvösműhely készítette szelencével ajándékozott meg bennünket, ez a műhely készítette a koronázási ékszerek hiteles mását és a templombelső ötvösmunkáinak kivitelezését is ők végezték. A Liszt Ferenc kamarazenekar karnagya, Somogyváry Ákos sajátkészítésű CD-t adott karnagyunknak, Brath Gabriellának, ezzel is kifejezve az elismerését.

Soós Miklós barátom sajnálta, hogy csak a misén vehetett részt – 56-tól Ausztráliában élt, sokáig a Sydney-i Magyar Rádió igazgatója volt, 2003-ban felejthetetlen előadása volt az identitásról a Gímesi Alapiskolában és a koloni falunapokon. Ezt írta: GRATULÁLOK A KÓRUSNAK… NAGYON JÓK VOLTAK.

Pelyva György, Zugló alpolgármestere a mise után szintén elismerően nyilatkozott a vegyeskarról, felvetette a lehetőséget, segít az énekkarnak, hogy meghívást kapjon valamely fesztiválra.

A műsor után a koloniak többségét Gáspár János és Borsai Csaba kalauzolta a Közlekedési Múzeumban, rövid autóbuszos kirándulással bejárták a Városligetet.

A Regnum Marianum plébánia Magyarok Nagyasszonya templomát a kommunizmus 1951-ben lerombolta. Ennek utódaként épült fel az 1996-ban felszentelt modern vonalú új templom a közösségi házzal együtt, a pengeformájú torony 33 m magas. Nem tudom leírni az épületegyüttest, látni kell ezt az egyedi építkezési remeket. Az ikon oltárkép főalakja Szűz Mária, ölében a gyermek Jézussal. Az altemplom egyben kiállító terem (jelenleg „A XX. század polgári és paraszti kultúrája“ látható) illetve 300 férőhelyes színház és moziterem lesz. A négyszintű közösségi házban lakószobák, konyha, étkező és különböző foglalkozásokra alkalmas szobák vannak. Itt van a „Helytörténeti kiállításuk”. Több évszázad használati tárgyai, berendezései között tehettünk időutazást, értékes porcelángyűjtemények, ötvösmunkák, 500 év miseruhái, volt olyan, melyet Mária Terézia hímezett.

Sikeresnek mondható a bemutatkozásunk, mi sem bizonyítja jobban, mint a plébániájuk honlapján olvasható beszámoló ( www.regnumzobor.hu)

-Az idei búcsún vendégeink voltak a felvidéki Kolon (Zobor-vidék) zarándokai, akik műsoros bemutatkozással kápráztatták el a zuglói közönséget.“

– „a szemet és lelket gyönyörködtető műsor csak ebéd után következett: szerepeltek a Koloni Alapiskola diákjai, a Keresztény Ifjúsági Közösség, a Gyöngykoszorú Csoport. Igazán nagy sikere volt Süttő Anna néninek és leányának, Süttő Mónika előadásának, valamint Bencz Gabriella szólóénekének. Kolon magyarjainak fiatal és idősebb generaciója teljes délutánt betöltő műsort adott. Szereplésüket a Koloni lagzi egy részletével zárták.“

Többen csodálkoztak, hogy mindezt egy kisközség produkálta.

Ez a „búcsújáró zarándokút” a bizonyíték, milyen „értékekkel” rendelkezünk, és még vannak tartalékaink. Remélem, nem marad el a hasonló „bemutatkozások” folytatása – lehet érdeklődni városokból, településekről.

Községünk nevében megköszönöm a zuglóiaknak, kiváltképpen Hajnal atyának, Gáspár Jánosnak, Dancsok Tamásnak a szívélyes fogadtatást, a vendéglátást, programokat, külön Borsai Csabának a kitűnő szervezést. Köszönöm, hogy „Kolon, egy falu a Zoboraljáról” lehetőséget kapott bemutatkozni a Regnum Marianum plébánia búcsúján.

Minden résztvevőnek köszönet községünk méltó reprezentálásáért, a borosgazdáknak a minőségi boraikért, a községnek az út támogatásáért.

Balkó Gábor

Borsai Csaba képei:

Fotógaléria – Zoborhegy-téri Búcsú – Budapest-Zugló – 2005. okt. 9.