ZOBORALJA

ZOBORALJA

Üvözöljük Zoboralján

A Kárpát-medence nyugati felében a zoboraljai magyarok alkotják a legészakibb még összefüggőnek mondható magyar csoportot. A Zoboraljaként ismert nyelvsziget a Nyitrától északkeletre húzódó Tribecs hegység déli nyúlványainál, a Zobor és a Zsibrice közötti hegylánc és a Piliske két oldalán meghúzódó 13 falut foglalja magában. Mindegyik zoboralji község Árpád-kori település. A honfoglalás után székely gyepűőrök vigyázták a határt, ezért a zoboralji magyarokat többen székely eredetűnek tartják.
A hegylánc és a Nyitra folyóhoz viszonyított fekvésük alapján 3 kisebb területi egységbe sorolhatók. A hegység déli oldalán vannak a hegyaljai falvak: Gerencsér (Nitrianske Hrnčiarovce), Csitár (Dolné Štitáre), Pográny (Pohranice), Alsóbodok (Dolné Obdokovce), Nyitrageszte (Hosťová), Kolon (Kolíňany), Zsére (Žirany), Gímes (Jelenec) és Lédec (Ladice) – az utóbbi 1998-tól az aranyosmaróti járáshoz tartozik egyedüli magyarlakta faluként. A hegyvonulat északnyugati felén a hegymegi Menyhe (Podhorany-Mechenice) és Béd (Bádice), a Nyitra folyón túl a vízmegi Egerszeg (Jelšovce) és Vicsápapáti (Výčapy-Opatovce) falvak találhatók.
Újabban a Zoboralja megnevezést használják a Nyitra-vidékhez tartozó többi magyarlakta falura is (Kalász – Klasov, Bábindal – Babindol, Csehi – Čechynce, Nagycétény – Veľký Cetín, Berencs – Branč). Közigazgatásilag a nyitrai járáshoz tarozik még Nagyhind – Veľké Chyndice, Felsőaha – Horný Ohaj (1974 óta Verebély-Vráble városához tartozik), Csiffár – Čifáre, Tild – Telince, Nemespann – Paňa és Felsőszőllős – Vinodol. Berencs szomszédfaluja, az érsekújvári járásbeli Nagykér (Veľký Kýr) a Zoboralji Falvak Regionális Társulásának tagja, melybe még Felsőkirályi (Horná Kráľová) is beletartozott, az utóbbi 1998-ban kivált a társulásból, amikor a sellyei járáshoz csatolták.
Nyitra megyei és járási székhely, az 1891-es népszámlálási adatok szerint 5002 magyar, 3234 német és 5205 szlovák élt itt, a 2001-es adatok szerint Nyitra 87 265 lakosából csak 1489 magyar. A járás területén 149 060 szlovák, 10 956 magyar, 1 148 cseh, 579 roma, és még további 10 kisebbséghez 1338-an tartoznak (2001).
A vidék magyarsága római katolikus vallású, néhány százan vannak a református hívek, és más felekezetűek.

Balkó Gábor

Képek a Zsibricéről és Piliskéről
TÉRKÉP

Az FKI fotóarchívuma