Parlamenti választások 2010

Parlamenti választások 2010

Mondd, te kit választanál?!

Parlamenti választások 2010 – Zoboralja -csak az MKP és Híd

Parlamenti választások 2010 – nyitrai körzet

Parlamenti választások 2010 – Zoboralja


Zoboralja választott

Néhány éve mondom, hogy radikális változásoknak kell történni a zoboralji közéletben, hogy elkezdődhessen a feltámadásunk, az első lépést megtettük, a zoboralji magyarok nem szavaztak, hanem választottak és az eszükre hallgattak, ez jó jel.
Már a tavalyi megyei választások előjelezték a változás lehetőségét, a Hídasoknak akkor sem volt kampányuk és mégsem volt nagy különbség az MKP és Híd szavazatok között, és most sem tudom hány faluban volt Híd kampánygyűlés, ellenben még a csapból is Lajos csorgott, de úgy rémlik, hogy csak 700 valamennyi karikát kapott a nyitrai körzetben, a hidas Mészáros 736-ot, az MKP a nyitrai körzetben 1728 szavazatot, míg a Híd 5611-et, tehát az MKP kütéses vereséget szenvedett Zoboralján!
A magyarlakta falvakban egyedül Kálazon győzött Ladányi MKP-ja /142:117/, a falvak többségében egyértelmű a Híd fölény, legszorosabb Csehin /156:138/, a legmarkánsabb külöbség a Híd javára Zoboralja eddigi második legerősebb emberének, a középiskola komplexum tulajdonosának falujában volt /Alsóbodok 278:113/, ami jelzésértékű, mire értékelik Paulis Boldizsár „nemzetmentését”!
Nem kívántam az MKP-nak a kiesést, de Lajosnak nincs mit keresni sem a parlamentben, sem más magyar struktúrában, Duray pedig többet volt a magyarországi médiákban, minthogy a parlamentben képviselte a választóit.
Bugárék megköszönhetik Duraynak az „oszd meg és uralkodj” programját, mert ezzel indította el a Híd alapítását, tehát Duray Miklós akaratlanul is a Híd alapítója: először megbuktatta Bugár Bélát, de ez kevés volt, ki kellett űzni az MKP-ból, ezt is sikeresen véghezvitték, csak azzal nem számolt, hogy a kiűzöttek ellenpártot alapítanak, mely kiütötte az MKP-t.
Eddig úgy gondoltam, hogy Duray nem számított az ellenpárt alapítással, de valami azt súgja, hogy mégis számolt ezzel a lehetőséggel, sőt erre építette a Bugár ellenes stratégiáját, azzal számolt, hogy az új párt megbukik a parlamenti választásokon és így Bugár politikai hulla lesz! Most már tudjuk, hogy ebben nagyot tévedett a Főstratéga!
Pezsgőt ugyan nem bontottam, Zoboralja ravatala előtt kinek ízlene, mert olyan romhalmazt hagytak maguk után Ladányiék, ki tudja lesz-e erő eltakarítani, mert az idő sürget!
Egyelőre a járási szervezetek Ladányi fennhatósága alatt vannak, a Hídról pedig nem tudom, hány községben létezik, van-e járási szervezete.
A választási eredmény mindenképp azt jelenti, hogy Zoboralja nem kért Durayból, Ladányiból és csapatából!
Gratulálok zoboralji magyarok!
Most a Hidasokon múlik, hogy a választók döntését Zoboralja közéletében végrehajtsák és elindulhassunk a feltámadásunk felé vezető úton, a szakadék aljáról felfelé!
Az intrika, zsarolások, fenyegetések, gyűlöletkeltés és ellenséggyártás helyett a zoboralji magyarság összekovácsolása legyen a cél és eszköz.
Balkó Gábor
Kolon, 2010. 06. 15.