Felekezet – 2001

Felekezet – 2001

Járás,
községek

Összes lakos 2001

Felekezeti hovatartozás

Római katolikus

Evan-gélikus

Görög katoikus

Refor-mátus

Jehova tanúi

Egyéb

Nincs feltüntetve

Felekezet nélküli

Nyitrai járás 163 540 134 532 3 775 402 330 239 796 4 952 18 304
Alsóbodok 1 159 1 120 2 0 1 0 11 14 11
Bábindal 671 645 0 0 0 0 0 18 7
Berencs 2 015 1 930 4 3 5 10 7 14 42
Csehi 1 024 997 3 1 0 0 2 15 6
Csiffár 591 562 2 0 4 0 0 5 18
Gímes 1 942 1 876 10 7 0 0 1 15 32
Kalász 1 259 1 134 3 0 0 13 0 15 94
Kolon 1 444 1 383 14 2 3 0 0 8 34
Menyhe-Béd-Szalakusz 1 395 1 360 1 4 0 3 0 9 18
Nagycétény 1 724 1 687 5 1 3 0 1 14 12
Nagyhind 350 345 0 0 0 0 0 3 2
Nemespann 295 275 0 1 1 1 2 9 6
Nyitra 87 285 64 783 2 441 301 179 126 634 3 618 15 031
Nyitraegerszeg 950 895 4 0 1 2 2 11 35
Nyitragerencsér 1 753 1 569 17 3 5 1 7 33 113
Nyitrageszte 378 377 0 0 0 0 1 0 0
Pográny 1 065 1 038 1 0 1 0 1 5 17
Felsőszőllős 1 851 1 712 3 3 79 0 2 29 22
Tild 277 264 0 0 2 0 0 1 10
Verebély 9 493 8 393 56 18 18 27 22 144 810
Vicsápapáti 2 118 2 006 12 3 0 0 3 33 61
Zsére 1 287 1 264 2 0 3 0 0 3 15
Lédec-aranyosmaróti 813 751 0 0 0 1 2 21 38

A nyitrai járásban 59 zsidó vallású él, ebből 49 Nyitrán.