1991-es népszámlálási adatok

1991-es népszámlálási adatok

Az 1991-es népszámlálás szerint 14 313 magyar élt a Nyitrai járásban. Az egyes falvakban a magyarok százalékaránya nagy eltérést mutat, legnagyobb az asszimiláció a nyelvsziget peremén található községekben, ahol a magyar iskola megszűnése is felgyorsította e folyamatot. A magyarok részaránya az egyes falvakban a következő (1991-es adatok): Alsóbodok – 77,65 %, Barslédec – 57,65%, Berencs – 37,93%, Csiffár – 53,44%, Egerszeg – 15,14%, Felsőszőllős – 4,4%, Gímes – 45,76%, Kolon – 63,22%, Kalász – 54,67%, Menyhe+Béd+Szalakusz (szlovák falu) – 16,19%, Nagycétény-83,87%, Nagyhind – 15,39%, Nemespann – 14,33%, Csehi – 59,22%, Nyitragerencsér – 47,38%, Nyitrageszte 92,29 %, Pográny – 67,88%, Tild – 23,37%,Vicsápapáti – 7,32%, Zsére – 75,30%. Ebből a kimutatásból hiányzik Bábindal – közigazgatásilag Kalászhoz tartozott – 670 lakosának 45,14%-a vallja magát magyarnak. Felsőaha jelenleg is Verebélyhez tartozik, az 1991-es népszámlálási adat 6,71% magyart mutat ki, Alsócsitár pedig Nyitrához tartozik, az összlakosság 1,98%-a (1777) volt 1991-ben magyar.

Iskolai végzettség Zoboralján

1991-es adatok

HELY

LAKOS

MAGY

%

Érettségi

%

Főisk.

%

Alsóbodok

1123

872

77,65

69

6,14

5

0,445

Lédec

886

510

57,56

98

11,06

11

1,24

Berencs

1993

756

37,93

220

11,04

29

1,455

Csiffár

625

334

53,44

52

8,32

8

1,28

Gímes

1910

874

45,76

230

12,04

47

2,46

Kolon

1433

906

63,22

181

12,63

33

2,30

Kalász

1747

955

54,67

153

8,76

18

1,03

Menyhe

1476

239

16,19

178

12,06

26

1,76

Nagycétény

1841

1544

83,87

172

9,34

21

1,14

Nagyhind

760

117

15,39

67

8,82

8

1,05

Nemespann

342

49

14,33

24

7,02

1

0,29

Nyitra

89969

1777

1,98

22 238

24,72

9 922

11,03

Csehi

1074

636

59,22

86

8,01

11

1,02

Egerszeg

960

153

15,94

137

14,27

24

2,5

Nyitragerencsér

1585

751

47,38

221

13,94

62

3,91

Geszte

402

371

92,29

30

7,46

2

0,5

Pográny

1130

767

67,88

128

11,33

26

2,30

Tild

291

68

23,37

41

14,09

2

0,69

Verebély

9216

618

6,71

1 896

20,57

433

4,7

Vicsápapáti

2336

171

7,32

379

16,22

52

2,23

Zsére

1251

942

75,30

139

11,11

23

1,84

Az egyszinű községek egy felsőtagozatos iskolához tartoznak.

A szlovákiai átlag:

  • az érettségizetteknél (szakmunkás, szakközépiskola, általános középiskola): 18,25 %
  • a magyar: 14,92 %
  • a szlovák: 18,85 %
  • főiskolai és egyetemi végzettség – szlovákiai átlag: 5,82 %
  • a magyar: 2,89 %
  • a szlovák: 6,08 %

Felhasznált irodalom: Gyurgyík László: Magyar mérleg