Simek Viktor: A templom dala /kórusgyűjtemény/

Simek Viktor: A templom dala /kórusgyűjtemény/

Kedves karnagyok és kórustagok!

A kórusgyűjteményt az egyházi női karok számára készítettem. A templomokban  kis csoportok, kórusok alakulnak, melyek ünnepélyesebbé teszik a szentmiséket. Az eddig megjelent kórusgyűjteményekben több kórusvezető hiányolja  az igénytelen dallamos egyházi jellegű többszólamú műveket. A gyűjtemény elkészítése folytán elsősorban a kezdő karnagyokra gondoltam, akik bizonnyára tudnak majd választani a kiadványból a kórusuk képességeinek és tudásának megfelelő feldolgozásokból. Az összeállítás figyelembe veszi az egyházi év jeles ünnepeit.
Az egyszerű dallamos alkalmi magyar egyházi énekek mellett  a gyűjteményben található majd néhány szlovák és más nyelvű kórusmű. E kötetben megjelent feldolgozásokat egyhangú énekből, némelyiket vegyeskari letétből alkalmaztam női karra /esetleg gyermekkarra/.
Az idegen nyelvű szövegek közlésével nemcsak a zenei szempontot vettem figyelembe, hanem  a nyelvi műveltséget, az európaiságot is.
Az olasz nyelvű Qui presso a Te feldolgozás előadható a mű tartalmának ismertetésével magyar ill. szlovák nyelven. Az angol nyelvű műveknél ez a megoldás már nem szükséges.
A gyűjteményben található még alkalmi dal, gyermekdal és népdalfeldolgozás.
Egy énekkari repertoár kialakításának ne legyen ez a gyűjtemény egyedüli forrása. Azért nem, mert a karnagynak bizonnyára megvan a maga sajátos ízlése, elképzelése. Segítheti őt a sok- sok kórusműből történő önálló válogatásra.
A karnagyoknak és énekeseknek jó munkát, kitartást, szép tiszta énekkari hangzást és sok sikert kívánok.

                                                                                         PaedDr. Simek Viktor
karnagy