Simek Viktor: A templom dala könyvének méltatása – Szalai Pál

Simek Viktor: A templom dala könyvének méltatása – Szalai Pál

Kedves karnagyok, kórustagok és éneklő közönség

Az éneklés egyidős az emberiséggel, az egyházi ének pedig immár 2ooo éves. Ez azt bizonyítja, hogy életünkben nélkülözhetetlen szerepe van az éneknek.Az elmúlt századokban az ének ritmusa diktálta a munka tempóját,segített elviselni annak minden búját-, baját. Sőt azon túl összekovácsolta az embereket. Az ének tehát nemcsak munkaeszköz,de érzelmekre,szellemi világunkra is erős hatással van.
Weöres Sándor egyik könyvében írja:”A lámpa nem látja önmaga fényét. A méz nem érzi önmaga édességét.”Az itt fellépő énekkarok sem tudatosítják igazán,miféle csodát művelnek,mekkora értéket hordoznak,milyen nagy horderejű üzenetet közvetítenek évtizedek óta itt a Zoboralján.
Az egyházi énekekre éppúgy érvényesek ezek a gondolatok, mint a világiakra. A közös éneklése erősíti az összetartozást, a meggyőződést az igazságban és megerősödést hitünkben. Kodály szavaival élve: ha ketten, tízen, százan összedalolnak, létrejön a nagy HARMÓNIA, mely még csodálatosabbá, ünnepélyesebbé teszi a szertartásokat.
Ezekkel a gondolatokkal ajánlom szíves figyelmükbe Simek Viktor karnagy  kórusgyűjteményét mely főleg egyházi kórusműveket ad közzé, de tartalmaz népdalfeldolgozásokat is. A szerző sokévtizedes karnagyi pályafutása során szerzett tapasztalata látható a kórusművek összeállításában. Finom érzékkel és alázattal nyúlt a szövegek kiválasztásához. A kevésbé igényes művektől a gyermekkari, nőikari művektől a vegyes kari feldolgozásokig . A karnagyok ezekből válogathatnak ki-ki ízlése és a kórus felkészültsége szerint. Mivel a zene határokon átívelő nemzetközi nyelv a szerző ezt is szem előtt tartva idegen népek nyelvén megszólaló kórusműveket is beválogatott a gyűjteményébe.
Végezetül azt kívánom minden karnagynak, hogy repertoárjuk kialakításában segítsen ez a gyűjtemény az énekkarok pedig tiszta, szép énekükkel vigyék sikerre a kórusműveket.
Szalai Pál