Sándor János: Kolon – Egy falu a Zoboralján

Sándor János: Kolon – Egy falu a Zoboralján

S kinek nincs múltja, hova ülteti a jövendőt,
mely mélyebb földet kíván, mint a jelennek arasznyira ható képe?

Hunfalvy Pál, 1841

Egy falu életét lakóinak érzésvilága, életszemlélete, a táj és a környezet, a belső és külső erők kölcsönhatása határozza meg. Évtizedek, talán évszázadok során alakultak ki azok az íratlan törvények, melyek a falu életét igazgatják. Ezek a törvények, szokások a II. világháború után kezdtek fellazulni, majd az ötvenes évek könyörtelen „kollektivizálása” végleg felbomlasztotta azokat. Paradox, hogy éppen a „közös” tűzzel-vassal való megteremtése zúzta szét a falu, a paraszti társadalom igazi közösségi életét. Felnőttem egy faluban, melynek hagyományőrző, jó kedélyű, szorgalmas lakói késztettek arra, hogy minél többet jegyezzek le múltjukról, szokásaikról, életükről.

Sándor János

Lilium Aurum – Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság
Komárom – Dunaszerdahely
1996

Népismereti Könyvtár 9.

Ezt a munkát a Rákóczi Szövetség Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozata
és a Gyurcsó István Alapítvány, Dunaszerdahely által meghirdetett
A szlovákiai magyarság történeti emlékei és mai élete
c. pályázaton 1995-ben
I. díjjal jutalmazták