Sándor Anna: Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség…

Sándor Anna: Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség…

 Sándor Anna:
Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban

Mercurius Könyvek
(2000)

260 old., fűzve, 165×240 mm
ISBN 80 7149 365 1

Sándor Anna nyelvész, a nyitrai Konstantin Egyetem tanára, ebben a munkájában egyetlen zoboralji falu, Kolon mai magyar nyelvét veszi górcső alá. A magyar nyelv használatának alkalmait, korcsoportok, foglalkozási csoportok nyelvhasználatának szokásait, az egyes nyelvi jelenségek, hangtani, alaktani, mondattani változásait vizsgálja nagy alapossággal, statisztikai adatok, grafikonok, táblázatok kíséretében. Különösen fontosak a szerző kétnyelvűségről tett megfigyelései.

Kalligram kiadó