Mikor lettünk keresztények?

Mikor lettünk keresztények?

Mikor lettünk keresztények?

….a magyaroknak már régen volt saját Bibliájuk…. Nem Szent István kereszteltette meg a magyar népet a XI. század elején? Vagy esetleg a magyar nép egy része már régen keresztény volt?
….Az első „magyar” bibliafordítás 528-ban történt. A Krim-félszigeten lévő Boszporosz (ma Kercs) város közelében egy Gordasz nevű hun fejedelem tanyázott. A bizánci városlakók cserekereskedelmet folytattak a hun fejedelemmel. Később Gordasz fejedelem úgy döntött, hogy megkeresztelkedik.
….Kosmas Indikopleustes 549-ben írott „Keresztény földrajzában” elmondja, hogy a hunok földjén sok templom van és a hunok egyházait a püspökök kormányozzák.
….Zakharias Rhetor „Egyháztörténelméből”-565: „Mikor megérkeztek… sokakat megkereszteltek és tanítványokká (katechumenekké) avattak egyeseket a hunok közül is. Egy évheteden át maradtak ott és hun nyelven írásokat adtak ki”
….tehát nem kizárt, hogy 565-ben készült el az első „magyar” bibliafordítás.
….Nem igaz, hogy Szent István király kereszteltette meg a magyar népet! Ő a nyugati, latin rítusú kereszténység egyházi szervezetét építette ki erős német befolyással. A magyarok egy része már régen keleti rítusú keresztény volt (pl. Koppány, Ajtony, Gyula, Vazul vagy Szent István édesanyja – Sarolta).

Rácz István
REMÉNY, XVIII. évfolyam, 32. szám, 2007. augusztus 12.
12-13. oldal