Magyar Zoltán: A mindentudó fű

Magyar Zoltán: A mindentudó fű

Magyar Zoltán: A mindentudó fű

A Zobor-vidék mondái Magyar Zoltán új kötetében
Mindentudó fű

Dunaszerdahely. A Vámbéry Irodalmi Kávéházban csütörtök este mutatták be Magyar Zoltán Mindentudó fű című, a Zobor-vidék mondáit és hiedelmeit tartalmazó kötetét. A könyvet méltató Danter Izabella, a Galántai Honismereti Múzeum néprajzkutatója mindenekelőtt a Lilium Aurum Kiadó és a Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság immár több mint egy évtizedes együttműködését emelte ki, melynek köszönhetően néprajzi tanulmányok és kötetek jelenhettek meg, köztük ez a gyűjtemény is. Magyar Zoltán folklorista jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetében dolgozik. A szlovákiai magyar néprajz iránti érdeklődésének már eddig is több műben tanújelét adta. A Zobor vidékén végzett kutatásai során 111 adatközlőtől több mint ezer mondát, hiedelmet, legendát gyűjtött össze, amiből a kötetben 665-öt olvashatunk, a néprajztudományban általánosan elfogadott tipológia alapján rendszerezve. A kötetben megtalálhatjuk a keresztény hitvilágban gyökerező eredetmagyarázó mondákat, történeti mondákat egészen a honfoglalás korától, a faluneveket magyarázó vagy éppen csúfoló helyi mondákat, betyármondákat Rózsa Sándorról és Jánošíkról, kincsmondákat, a néphitre alapozó népszokásokkal kapcsolatos hiedelemmondákat, legendákat, valamint a bűn és bűnhődés vallásos mondáit, melyekből a közösségi élet szabályai olvashatók ki. Az említett régió már korábban is sok néprajzkutató gyűjtéseinek volt célpontja. S hogy még manapság is rejt feltáratlan értékeket, arra példa Magyar Zoltán könyve, mely a vidék eddig megjelent második legnagyobb, legteljesebb mondagyűjteménye.
Beke Zoltán

ÚjSzó – 2003. 3. 1.