Magyar Naptár 1942

Magyar Naptár 1942

XXII. ÉVFOLYAM

Kiadja:
A MAGYAR PÁRT

Szerkesztette:
Környei Elek

Nyomta a "Litera" könyvnyomda és kiadóvállalat, Bratislava, Duna utca 55


Ajánlás helyett

CÍMLAPKÉPÜNKHÖZ

A szüret legnagyobb tanulsága: az élet diadala.
A szőlővessző jelenti az érintetlen, teljes életet a szőlőtőkén. Ám mi lesz a szőlővesszőből, ha lemetszik a tőkéjéről? Lehet, hogy korhadásban hull szét röggé. Lehet, hogy lángban ég el hővé.
Van mégis egy eset, mikor nem pusztul el a lemetszett szőlővessző. Ha lemond a napfényről, azért, hogy a gyökértelen darabot a földbe ültessék. S az új életet ígérő anyaföldben megkezdődik a csoga. A lemetszett szőlővessző, amely a tőkén levél, virág, gyümölcs lett volna, a földben gyökeret hajt és megkapaszkodva az anyaföld rögében, izmosodik, hogy folytassa életét.
Nekünk is, Szlovákiában élő magyaroknak a szőlővesszőnek ezt a misztikus csodáját kell meglesnünk, ha nem akarunk sem korhadásban értéktelenül széjjelhullani, sem emésztő lánggal semmivé válni. Gyökérré kell változnunk mindahányunknak: le kell mondanunk a napfényes életről, az élet könnyebb oldaláról, a társadalmi és politikai széttagozódásról, s egymás kezét erősen megfogva, egymás sorsát közösen vállalva, egységesen gyökeret eresztve kell leszállnunk mindegyikünknek a maga világába, hogy aztán dús fürtöket, értékes embereket termeljen a népkisebbség szőlővesszőjéből egyetlen nagy törzzsé, családdá alakult társadalmunk.
A szüret tanulsága hozzánk, Szlovákiában élő magyarokhoz a szőlővessző példájával szól, hogy nekünk is hirdesse az élet diadalát!

A Magyar Naptár
szerkesztője