Fehér Sándor az idén megjelenő könyvükről

Fehér Sándor az idén megjelenő könyvükről

2012. szeptember 6-án, a Drámák határhelyzetben elnevezésű konferencia keretén belül került sor arra az irodalmi estre, amelyen Fehér Sándor költő is egyetemünk vendége volt. Az est első felében a kolozsvári Egyed Emese és Bartha Katalin Ágnes mutatta be a három évvel ezelőtti kolozsvári drámakonferencia anyagát tartalmazó két tanulmánykötetet, melyek a (Dráma)szövegek metamorfózisa – Metamorphosis of the (Drama)texts címmel jelentek meg az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadásában (2011). Az irodalmi est második részének témája az idei konferencia helyszínéhez, Nyitrához kötődött. Idén jelenik meg Fehér Sándor és felesége, Fehér Pindes Ivett szerkesztésében, a Nyitra Megyei Művelődési Központ gondozásában a Nyitra magyar irodalmi hagyományát bemutató antológia, mely a maga nemében egyedülálló vállalkozás. A két világháború között ugyan megjelent egy Nyitrai írók könyve (1935), annak koncepciója azonban egészen más volt: egyrészt az (Fehér Sándor antológiájával ellentétben) csak a kortársak írásait közölte, másrészt a Nyitrához való kötődést tág értelemben az egész megyére kiterjesztette. Az irodalmi esten vendégünk egyrészt ismertette a készülő kötet koncepcióját, másrészt a szervezők kérésére saját verseiből is nyújtott egy kis ízelítőt. Interjúnkban a készülő antológiáról és saját irodalmi terveiről faggattuk.

Tovább