Esterházy János: Múlt és jövő

Esterházy János: Múlt és jövő

Múlt és jövő

Írta: Esterházy János

Az elmúlt esztendő nagy örömöt hozott nekünk magyaroknak, de mély gyászt is.
Ünneplőbe öltözött minden magyar szív, amikor immár negyedszer került vissza a Szent Korona uralma alá egy leszakított tekintélyes rész: a Bácska a Dunántúlnak egyes járásaival együtt.
De hadd beszéljek számokban: a trianoni vagyis Csonka-Magyarországnak 92 963 négyzetkilométerén 7 615 117 lakost hagytak meg. Szent István évében 1938-ban visszakerült 12 103 négyzetkilométer és 1 051 000 lélek, 1939-ben 12 171 négyzetkilométer és 677 000 lélek, 1940-ben Szent László évében Erdély egy része vagyis 43 492 négyzetkilométer és 2 633 000 lélek. Ma Magyarország területe közel 170 000 négyzetkilométer majdnem 14 millió lélekkel, amely szám – érdekes ezt megállapítani – megfelel az egész világon élő magyarok lélekszámának is.
Csonka-Magyarország a multé tehát.
A Sors azonban sohasem nyujt nekünk zavartalan tiszta örömöt, hanem abba mindenkor ürömöt vegyít. Az, aki Trianon revízióját két évtizedeken át zseniális elgondolással, fáradhatatlan munkássággal és mély tudományossággal felépítette, már a föld alatt pihent, amikor vitéz magyar honvédek dübörögtek be a Bácska aranykalászai közé, hogy visszaszerezzék ezt az ősi magyar földet.
Teleki Pált akkor szólította el az Úr körünkből, amikor úgy éreztük, hogy a legnagyobb szükségünk van reá. Az Úr akaratában azonban meg kell nyugodnunk.
Mit jelentett nekünk Teleki Pál?
Talán Széchenyi óta nem akadt államférfiú, aki nemzete részére oly átfogó célokat jelölt volna ki, mint ő. A magyar mult, jelen és jövő fonódott össze az ő nemzeti programmjában, a mindenkinek boldogulását előmozdító együttélés módozata az itt a Duna medencében egymásra utalt népek és nemzetek között a kontinensnek ezen a viharszántotta területén és a magyar méltó beilleszkedése az európai nagy feladatkörbe, adták tartalmát nemzetfenntartó és nemzetfejlesztő koncepciójának.
Mint tudós nem épített ki valamely tudományos rendszert, földrajztudós lévén geopolitikai elméletet várhattunk volna tőle. Mégis a fajról, tájról, népről és hazáról szóló tanítása új utakat tört a tudomány világában és emellett ez a tanítása erősítette államférfiui munkájának alapjait.
Mint ember belátó, megértő családapa, bajtárs, felebarát volt, kinél különbet aligha találhattunk. Mély vallásossága is hozzájárult ehhez. Az, hogy éltahlt a cserkészetért, az ifjúságnak ezért az eszményi és nevelő mozgalmáért, megmagyarázza lelkületének acélos ruganyosságát, kedélyének fiatalosan üde és termékeny lendületét.
Mindezeket az erényeit átszőtte és bearanyozta ősi lelki örökségből táplálkozó tökéletes magyarsága. Mint egykor Széchenyi, ő is azonosította magát nemzete sorsával.
Teleki is csatamezőn esett el, akár azok a hős magyar fiuk, akik a végtelen ukrán síkon áldozták fel magukat nemzetünkért. Teleki is meghalt és meg tudott halni az ő magyar nemzetéért.
Régi igazság: az a nemzet, amelyért fiai mag tudnak halni, sohasem hal meg,  – örökké él!

MAGYAR NAPTÁR – 1942, XXII. évfolyam
Kiadta a Magyar Párt
Szerkesztette Környei Elek