Zoboralja színei – Komárom – Limes Galéria – 2013. febr. 24 – márc. 23.