Zoboralja népviselete – könyvbemutató és kiállítás – Nyitra, 2013. szept. 26.

Zoboralja népviselete – könyvbemutató és kiállítás – Nyitra, 2013. szept. 26.

Dr. Sipos Anna
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek

A mai rohanó világban egyre kevesebbet találkozunk a hagyományos népviselettel. Az embereknek más az érdeklődési köre, különböző külföldről átvett külső tényezők folyásolják be a mindennapi életünket és egyre inkább eltérünk az elődeinktől öröklött hagyományoktól, népviselettől és más értékektől. A modern lakásokból kiszorult az évszázadokon használt és őseinktől öröklött bútor és használati eszköz, a hagyományos népviseletet a gyárilag előállított modern ruha váltotta fel. Ennek következtében a több évszázados tárgyak és viseletek a padlásra vagy a szemétdombra, jobb esetben a múzeumokba kerültek. Egyre kevesebb olyan emberrel találkozunk, aki még emlékszik az otthon szőtt vászonból készült viseletdarabokra és esetleg meg is tudja varrni azt.
Zoboralja egy olyan tájegység, amely a  szlovákiai magyar viseletek szempontjából a legarchaikusabb egység, a női öltözékek ezen a vidéken a legösszetettebbek, leggazdagabbak. Napjainkban még a hagyományos viselet különböző rendezvények, ünnepek és fesztiválok alkalmával előkerül a ládából, szekrényből, azonban a múlt emlékeit felszámoló folyamat Zoboralját is egyre jobban érinti, ezért fontos elődeink hagyatékát közzé tenni, megőrizni a következő nemzedékek számára.
Simek Viktor nyilván büszke őseire és a tőlük öröklött hagyományokra, szokásokra, népviseletre, hiszen egész életét különböző formában ezek ápolásának, megőrzésének szentelte. Kántortanítói családból származik és gyermekkora óta Zsérén él. Rajztanári és karnagyi képesítést szerzett, pedagógusként Ipolyszalkán, Köbölkúton, Nagykéren és hosszú évekig Gímesen tevékenykedett. Több gyermek- és felnőttkórus karnagya volt, napjainkban a Zsérei Női Kar és a Csitári Menyecskekórus vezetője. Élete nagyrészében a zoboralji népviselet és népdal megszállotja volt. A népdalok csodálatos világán keresztül jutott el e tájegység népviseletének tanulmányozásához és művészi ábrázolásához. Ez irányú tevékenysége rendkívüli jelentőségű. Rajzain, festményein megörökíti a zoboralji népviselet csodálatos színvilágát és díszítőelemeit.
A „Zoboralja népviselete“ című kiadványában a huszadik század huszas éveiben használt népviselet dokumentálását tárja az olvasó elé
Röviden ismerteti az olvasót Zoboralja népi építészetével is, ezzel is hozzásegítve az olvasót a népi életmód megismeréséhez. A kiadványban mélyebben a népviselet leírásával foglalkozik, melyen belül a generációk, nemek és a szociális státusz szerinti felosztásra összpontosít. A női viselet tarkasága és gazdag díszítőelemei miatt figyelme főleg erre a csoportra összpontosul, hiszen a férfi ruházat mindenkoron egyszerűbb volt. Rámutat a női viselet, ingujjak és főkötők falvak közti különbségeire, viselési módjára és díszítőelemeire, az egyes népviseleti darabok évszakok és szertarások szerinti viselési módjára, a huszadik század harmincas éveiben elterjedő tarkulási hullám hatására és a viselet más külső hatások általi változásaira.
Simek Viktor alapos munkát végzett. A viseletek részletes leírását gazdag képanyaggal egészíti ki. E kötetnek hagyományápoló és egyben ismeretterjesztő szerepe is van. Legyen ez a viseletmonográfia egy emlékeztető a zoboralji lakosság számára, mely által büszkén hangoztathatják elődeik hagyatékát vidékükön és más régiókban, erősítve ezzel saját identitásukat is.

Nyitra, 2013.szeptember 26.                                     Dr. Sipos Anna, etnológus

Kardos Sándor: Nem feledjük őseink népviseletét
Nem feledjük őseink népviseletét

Rangos eseménynek adott otthont a Nyitrai Művelődési Központ szeptember utolsó napjaiban.  A rendezvényen bemutatták a Simek Viktor által jegyzett Zoboralja Népviselete című könyvet, valamint a könyvben is látható képek akvarell kiállítása szintén megtekinthető volt.
A megnyitón egymásnak adták a szót a térség kulturális életének meghatározó alakjai. Méltatták azt a rengeteg befektetett munkát, amelyet a könyv névadója, valamit munkatársai végeztek, hogy elkészülhessen ez a keresztmetszet Zoboralja és a Zobor vidék népviseleti feltárásából. A gazdag merítési lehetőség, valamit a szerző már korábban kiadott művei igazi alapot adtak könyvnek. A rendezvényen a valóságban is megtekinthetőek voltak a tájra, valamint az adott településre jellemző népviseleti kompozíciók, hiszen nagyon sokan a hagyományos, több évszázad alatt kialakult ruhakölteményben jelentek meg. A Csitári Menyecskekórus és a Nyitrai Vranky Női Éneklőcsoport műsora színesítette a programot.
A műsort követően a lehetőség nyílt a korlátozott számban kiadott művet aláíratni a szerzővel, és egy kötetlen beszélgetés, állófogadás keretében találkozhattak újra a régi ismerősök, barátok, akik nemcsak Zobor vidékről, de akár Magyarországról utaztak Nyitrára egy olyan könyv bemutatójára, amely történelmi nyomot fog hagyni az itt élő magyar emberek korabeli öltözködési szokásairól.
                                                                                                                         Kardos Sándor