Zobor-vidéki községek az Osztrák-Magyar Monarchia idejében(1868-1918) – kiállítás

Zobor-vidéki községek az Osztrák-Magyar Monarchia idejében(1868-1918) – kiállítás

Felvidék.ma: Zobor-vidéki községeink mindennapjai az Osztrák-Magyar Monarchia idején
Az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulásának 150. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás Zobor-vidéki községek az Osztrák-Magyar Monarchia idejében címmel a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Galériájában október 2-án…


UKF Nitra: Podzoborské obce v období Rakúsko-Uhorska

Dňa 2. októbra 2017 sa sa v priestoroch Galérie Filozofickej fakulty na Hodžovej ulici uskutočnila vernisáž výstavy, ktorá nesie názov Podzoborské obce v období Rakúsko-Uhorska (1867-1918). Expozícia výstavy vznikla pod vedením Mgr. Beáty Pintérovej, PhD. a študentov Katedry histórie FF UKF v Nitre…+ fotogaleria