Visszatérés Benyovszky szigetére – Csehi – 2013. nov. 10.

Visszatérés Benyovszky szigetére – Csehi – 2013. nov. 10.

Beszámoló a rendezvényről – Dr. Husvéth Renáta
Történelmi filmbemutató Csehin Benyovszky Móricról

A nyitracsehi Jurta Látványtár szervezésében újabb történelmi-ismeretterjesztő, nemzeti azonosságtudatot erősítő rendezvényre került sor. Most a történelmi Nyitra vármegye területén, Verbón (Vrbové) született Benyovszky Móric kalandos életútja került terítékre. A rendezvény különlegessége és a meghívott prominens vendégek előrejelezték, hogy az eddigi rendezvények színhelyeként szolgáló jurta kicsinek bizonyulna, ezért a helyi kulturházban került sor a megrendezésére. Csehi lakosai méltón büszkék lehetnek, hiszen Debrecen és Budapest után, a Felvidéken épp itt került sor a geográfus végzettségű Cséke Zsolt rendező-operatőr 90 perces dokumentumfilmjének a bemutatására. A filmbemutatón, a szerzőn kívül jelen volt Dr. Szádeczky-Kardoss Irma, aki jelenleg mélyebben kutatja Benyovszky származásának és születése időpontjának eddig ismeretlen összefüggéseit. Őt főleg a Báthory Erzsébetről folytatott kutatások tették ismertté (a Jakubisko-féle Báthory cimű film forgatókönyve részben az ő kutatásaira épült), de mivel rokoni kapcsolatban van a Benyovszky családdal, nagy alapossággal vetette magát a kutatásba és mondhatjuk nem kis eredményekkel büszkélkedhet.
Visszatérve a filmhez, olyannyira friss alkotásról van szó, hogy még a filmbemutató meghirdetése után is módosult a film címe. Benyovszky Móricról már készült egy film Cséke Zsolt műhelyéből. Az első, 15 évvel ezelőtt készült filmje az egyszemélyes hátizsákos-bakancsos expedícióról „Benyovszky Móric és a malgasok földje” címmel volt bemutatva. Amint elmondta, a mostani – „Visszatérés Benyovszky szigetére” cimű filmet azzal a céllal készítette, hogy bemutassa a változásokat a korábbi csavargásainak helyzínein, illetve felkeresse és felújítsa a világjáró hazánkfia tiszteletére emelt emlékoszlopot. A filmet nézve kiderül, hogy nemcsak erről van szó. Benyovszky személye, ugyanúgy mint több más történelmi személyiség, a magyarok és szlovákok közt dúló kultúrharc alanya lett. És a film alkotója ebből, meghazudtolva a magyar állami intézményeket, pozitív módon kiveszi a részét. Megtudjuk, hogy nem tartották szükségesnek Benyovszky ágyújának hazaszállítását, amelyből most a szlovákok emlékművet készülnek építtetni. A filmből továbbá az is kiderül, hogy Cséke Zsoltnak, a tizenöt éve általa felállított jelképes síremlékhez érve, azzal kellett szembesülnie, hogy a szlovákok az eredeti emléktáblát összetörték és helyette a Benyovszky szlovák származását hirdető táblát helyezték oda. Azonban, ez nem volt elég, mivel közben elkészült egy szlovák dokumentumfilm is, amelyből ugyancsak láthattak a nézők részleteket. Ebben az ominózus táblaállítás már úgy van bemutatva, mintha az általuk odaerősített táblát a szerzőnk rongálta volna meg. Azonban az kétségtelenül „dicséretükre” szól, hogy míg a magyar hivatalos szervek csak filléreket áldoznak az ilyen jellegű alkotásokra, addig a szlovák kormány komoly összegeket költ arra, hogy szerte a világban hirdessék Benyovszky Móric (és más személyek) szlovák voltát.
Szívet szorongató epizódnak számít a filmben a halála előtti utolsó interjú Jozef Adamovič színésszel, a „Vivát Benyovszky” című csehszlovák-magyar koprodukciós alkotás főszereplőjével. A szlovák színész szeretettel emlékezik a film magyar szereplőiről – Szemere Veráról, Juhász Jácintról és Bujtor Istvánról, azonban az eredeti filmrészletek felidézésénél, megintcsak szomorúan kell tudomásul vennünk, hogy még az 1975-ben készített csehszlovák változatban is Benyovszky szlováknak, a Magyarországon vetített változatban magyarnak vallja magát. Szükséges megemlíteni, hogy a film elkészítésénél komoly szerep jutott a rendezvény házigazdájának, Csámpai Ottó-nak, akinek épp Jozef Adamovič volt az interjúalanya és ő fordította magyarra a szlovák nyelvű szövegrészeket.
A filmvetítést színes beszélgetés követte, amelyben a kérdezők és hozzászólók nem rejtették véka alá nézetüket, miszerint a két kultúra közt dúló súrlódásokban a magyar kultúrpolitika nem tudja kellőképpen ellensúlyozni a szlovák ügyeletes hamisítók egyes lépéseit.          
Végezetül csak annyit: Amint azt a rendezvényre készült szórólapok is hirdették – Nyitracsehin ilyen még nem volt! A nagyközönség a filmet a magyar közszolgálati TV-n illetve a Duna TV-n láthatja majd decemberben vagy januárban – árulta el Cséke Zsolt a vetítést követően.

Dr. Husvéth Renáta