VEGYESELMÉJŰEK

VEGYESELMÉJŰEK

Hírek.sk: Kövesdi Károly: Öt százalékos önfényezés

Az eddigi 108%-os kvótát megemelték 113%-ra, vagyis kerek 5%-al több fejpénzt kapnak a nemzetiségi iskolák. A megemelt normatíva ténye dicséretes, de szó sincs arról, amiről a harsonák zengenek, hogy mosztos magyarjaink megoldották volna a magyar kisiskolák szomorú, helyenként kétségbeejtő helyzetét.

Ezzel kezdi Kövesdi Károly a Híd tőle szokásos „dícséretét“, és hozzá a titulus, MOSZTOS MAGYARJAINK, s folytatja:
„Tetszik, nem tetszik, megint meg vagyunk mentve.“
Amit aztán a folytatásban, mint az MKP egyik szócsöve cáfol, és megjegyzi:
„Zengett is az ováció a közösségi portálon, hajbókoltak és olléztak a klub vegyeselméjű tagjai“
Én nem tudok zengő ovációról, sem ollézásról, és azt sem értem, miért hajbókolt volna bárki, de valószínű nem olvastam azokat az oldalakat, melyeken Kövesdy Károly mindezt felfedezte.
És ugye milyen szépen titulálja a szlovákiai magyarok Hídat nem elítélő részét, vagyis a nem MKP híveket, VEGYESELMÉJŰEK!!!
A következő bekezdésben pedig bizonyítja, hogy a 108%-ról 113%-ra emelés (… amúgy is jár a magyar iskoláknak, már csak a magasabb óraszám miatt is), és számokkal bizonyítja, hogy „Ettől még az önkormányzatok kénytelenek lesznek ezután is erőn felül pótolni egy csomó kiadást, amit a normatíva nem fedez.“
De azért megdicsérte a 113%-ot:
„A megemelt normatíva ténye dicséretes, de szó sincs arról, amiről a harsonák zengenek, hogy mosztos magyarjaink megoldották volna a magyar kisiskolák szomorú, helyenként kétségbeejtő helyzetét“
Ezzek kapcsolatban szíves figyelmébe ajánlom Kövesdy Károlynak, de minden Szlovákiában élő magyarnak és bárhol éljen:
bár a Híd van a parlamentben és kormányon, tehát Szlovákiában a legmagasabb szinten jelenleg csakis a MOSZTOS MAGYARJAINK tehetnek a magyarságunk érdekében, de ki vannak rekesztve a magyar nemzetből a VEGYESELMÉJŰ támogatóikkal egyetemben.
Tudomásom szerint eddig csak egyetlen egyszer ült asztalhoz az MKP és a Híd, az ún. Magyar-Magyar Párbeszédkor, MKP kezdeményezésre, ami nem a magyarságunk érdekében született, csakis az MKP érdekében szavazatszerzési szándékkal.
Az MKP mo-i gyámja, a Fidesz pedig egyenesen nemzetárulóknak nevezi a Hídat, tehát akkor miért tőlük követeli a magyar érdekvédelmet Kövesdy Károly és az MKP, vagy ha szó szerint nem is követelik, ez az értékelés, és a Híd napi gyalázása erről szól?!
És ne feledjék, a magyar érdekvédelem az MKP irányítása alatt van, mert ők az etnikai magyar párt, a Híd nem magyar párt, vegyespárt, ezt gyakran hangoztatja az MKP!
De a valóságban is így van, minden érdekvédő szervezetet az MKP irányít, Csemadok, Pedagógus és Szülői Szövetségek, SZaKC és még sok nemzetmentő szervezet, tehát a gyeplőt nem a Híd tartja a kezében, hanem az MKP, ebből kifolyólag pedig a nemzetmentésben elért sikertelenségért nem a Híd okolható, hanem az MKP a felelős, tehát „a magyar kisiskolák szomorú, helyenként kétségbeejtő helyzetéért“ is!
„A magyar kisiskolák szomorú, helyenként kétségbeejtő helyzetéhez“:
Ha Čaplovič nem jön elő iskolareformjával, a kis létszámú iskolák megszüntetésével, akkor még most sem lennének problémák az alapiskoláinkkal, de a 2013. dec. 4-i koporsós performansszal a vezetők beismerték az alapiskoláink „kétségbeejtő helyzetét”, amire én jóval Čaplovič előtt figyelmeztettem!
„A 2006-os Monitor-9 felmérő adatai szerint 137 magyar felsőtagozatos iskola végzős diákjainak létszáma alapján vészhelyzet van:
18 iskola / 1-10 diák
19 / 11-15
32 / 16-20
14 / 21-25
10 / 26-30
44 / 31+
tehát a magyar felsőtagozatos alapiskolák 27%-a az összeomlás határán, további 20% pedig a szakadék szélén /mennyi kisiskola lehet hasonló helyzetben?/, az SJE alapításakor sem volt sokkal rózsásabb a helyzet, de az MKP mégis Magyar Egyetemet alapított!”

Ebben az írásomban van említve: SJE FŐISKOLA
Tehát miért hallgatott mindenki, MKP és a szatellitjei, a szakértők és a média, és csak Čaplovič reformja után ismerték be a valóságot, amire évekkel előtte figyelmeztettem, erre válaszoljon Kövesdy Károly?!
Abban egyetértek, hogy
„A végleges és megnyugtató megoldás természetesen az oktatási autonómia lenne, vagy legalább az, hogy a szlovák oktatási törvénybe bekerülne a nemzetiségi oktatás mint olyan.“
Régóta ezt hangoztatom, Oktatási és Kulturális Autonómiát a kisebbségek részére, Kisebbségi Minisztériumot, mely teljesen független a parlamenttől és kormánytól, s melynek működéséhez a szükséges feltételeket az alkotmány garantálja.
Legutóbb, néhány hete is ezt ajánlottam a facebookon a Hídnak, mert valószínű, hogy utoljára vannak kormányban. De Kövesdy Károly és a többi MKP szócső hidasozása alapján mondhatom, hogy UTOLJÁRA VANNAK „MAGYAROK“ A KORMÁNYBAN, mert az efféle cikkek csakis a Híd lejáratása, az ellehetetlenítése céljából születnek. Még ha a lajáratással el is érik céljukat, s a Híd a következő választásokon nem jut a parlamentbe, ezzel az MKP nem szerez annyi szavazatot, hogy bekerüljön, vagyis SZLOVÁKIA MAGYARSÁGA VÉGLEGESEN PARLAMENTI KÉPVISELET NÉLKÜL MARAD!
De ha az asszimiláció mértékét vesszük, ez a veszély mindenképp fennáll, néhányszor már tettem egy jóslatot, hogy a 2051-es népszámláláskor 200000 körül lesz a létszámunk, és ezt nem az ujjamból szoptam ki, hanem erre a népszámlálási és beíratási adatokból következtetek!
Tehát már rég azon kellene dolgozni, hogy a jóslatom ne következzen be, és ha még sem lesz olyan erő, mely megfékezi az asszimilációnkat, legyen, aki védi a magyarság érdekeit, mert jelenleg teljes a FEJETLENSÉG!
Kell egy LEGFELSŐBB SZERV, mely semlegesíti a pártok dominanciáját, mert mondhatom, jelenleg pártdiktatúra van!
Külön kell választani a települések és a magyarság érdekvédelmét.
Míg a települések érdekvédelme a pártok feladata, mivel ilyen a parlamentáris rendszer, addig a magyarság érdekvédelmét semmiképp nem irányíthatják a pártok, mert a pártok megosztják a magyar közösséget, csakis a Szlovákiai Magyarok Legfelsőbb Szerve, melynek első feladata lenne a „megmaradási nemzetstratégia” kidolgozása és megvalósítása, mivel 28 évvel a rendszerváltás után sincs! Ellenben velünk a ruszinok már a 2. nemzetstratégiájuk szerint szervezik a megmaradásukat, az utóbbi 2 népszámlálás alatti időszakban meg is duplázódott a számuk, bár nincs Anyaországuk, vagy épp ezért, mert nincs aki gyámkodjon felettük, mindent saját maguknak kell megszervezni!
De azt is írtam, hogy EZ UTÓPIA, ami sose valósul meg, mert a pártoknak és politikusoknak nem a közérdek szolgálata a főcéljuk, hanem e mögé bújva és ezt hangoztatva a valóságban saját érdek és pártérdek megvalósítása, és ennek érdekében nem engednek befolyásukból egy fikarcnyit sem, bár tévednék – tisztelet a kivételnek, vagyis akinek nem inge, ne vegye magára.
Az utópiára zoboralji tapasztalataimból következtetek, már lassan teljesen leég Zoboralja, de a történelem süllyesztőjébe vezető útról csak nem akarunk letérni!
Egy vallomás, nem vagyok a Híd tagja, annak ellenére sem lettem hidas, nem alapítottam Híd alapszervezetet Kolonban, hogy 2002-ben majd félszáz koloni MKP taggal együtt kirúgtak az MKP-ból, de a kirúgásom a véleményemet az MKP vs. Híd csatában egyáltalán nem befolyásolja, bár ez az MKP híveknek hihetetlen, de ez van.
És még egy lényeges érv, Zoboralja pusztulásáért Bugár Bélát is vétkesnek tartom, de csakis azért, mert az MKP elnökeként szabad kezet hagyott Duray Miklósnak, amit értek, hogy Durayval szemben a koloni MKP könnyűnek találtattunk, csak nem fogadok el, mert ezáltal Duraynak és csapatának sikerült teljes mértékben megvalósítani az “oszd meg és uralkodj programját”, ami Zoboralja pusztulásához vezetett!
Ha Bugár Béla kivizsgáltatta volna a panaszainkat, akkor nem a koloni MKP tagok vannak kirúgva a pártból, hanem Duray Miklós és csapata, és akkor valószínű Híd sem lett volna, mert 2006-ig semmilyen panasz nem volt hallható és olvasható Bugár Bélára, csakis a 2006-os parlamenti választások után, mikor a durayisták elestek a vályútól, mint például Ladányi Lajos már nem jutott a parlamentbe, ezért kellett 2010-re megtisztítani a parlamentbe és vályúhoz vezető utat Bugár Bélától! De félresikerült a terv, nem Bugár Béla lett politikai hulla, hanem az MKP-t sikerült kiütni a parlamentből valószínűleg végleg.

Balkó Gábor
Kolon
2017. dec. 16.
…………………………………………………..
Körkép.sk: Bizakodnak az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskolában, bár még pontosan nem tudják, mit jelent a változás

Lényegesen más hangnemben íródott, mint Kövesdy Károly: Öt százalékos önfényezés-e, pedig ugyanarról van szó, az iskolák állami finanszírozásának 108%-ról 113%-ra növelése. Száraz Dénes most “csalódást okozott” 🙂
2017. dec. 21.- 16:02 a facebookon

Címoldal-fotó: Balkó Gábor a Zoboralji Magyarok Kerekasztalán 2013