Valóban menthetetlen Zoboralja?!

Valóban menthetetlen Zoboralja?!

Lassan 2 hónap eltelik a legutóbbi figyelemfelkeltő és figyelmeztető írásom óta – MI VÁR RÁNK? -, később a Vasárnap is közölte a Koperta rovatban/köszönet érte/, erre válaszolt Dr. Pecena György Szentpéterről, szavai szerint “az utóbbi időben ilyen elkeserítőt és szomorút nem olvasott.”
Valóban elkeserítő, hogy lassan 15 éve koptatom a számat és a billentyűzetet, hogy katasztrófális helyzetbe kerülnek az iskoláink, de mintha mindenki hallássérült vagy analfabéta lenne, nem tudnak olvasni és nem hallják a segélykiáltásokat. 15 évvel ezelőtt még csak füstöt lehetett érezni, de jelenleg már hatalmas lángok csaptak fel, melyek elpusztíthatják a magyar iskolákat és a tűzoltók sehol.
Semmit nem tudok-tudunk mi lesz az iskoláinkkal és mi lesz a magyar gyerekekkel?!
Tudomásom szerint Nagycétényben és Alsóbodokon is volt megbeszélés, de semmi hír, mintha csak azokat érintené, akik ott megjelentek, Zoboralja magyar közösségét nem informálják, ez van 15 éve, épp a közösség kizárása a közügyekből az egyik ok, hogy ebbe a helyzetbe kerültünk!!!
A vezetők és a pedagógusok csodálkoznak, hogy mind kevesebben adják magyar iskolába gyereküket!!! Valószínűnek tartom, hogy már legalább 5 éve épp amiatt kerülnek magyar gyerekek szlovák iskolába, mert a magyar iskolák létéről senki nem informálja őket, meddig lesznek, a gyerekük befejezheti a magyar iskolát, vagy közben kell majd átlépni szlovákba, vagy lesz egy központi iskola, melybe iskolabusz fogja hordani őket, és hol lesz ez az iskola?! Erről már 10 évvel ezelőtt meg kellett volna egyezni, ki kellett volna dolgozni az iskola és magyarságmentő stratégiát, de se ez se az, a februári kerekasztal-fórum óta eltelt 8 hónap, de minden maradt a régiben, sodródunk és morzsolódunk!
Két napja egy interjút olvastam a szórvány magyarok “visszamagyarításáról”, a plébános nagy fába vágta fejszéjét. A visszamagyarítás és a mi magyar iskolamentésünk között óriási különbség van, sokan ismerjük a csángó magyar oktatást, a dél-erdélyi szórvány visszamagyarításánál még egy lépcsőfokkal mélyebbről kell indulni, mint a csángóknál. Akik próbálkoztak iskolamentéssel, ismerik mennyi akadálya van, elsősorban emberi tulajdonságúak, közömbösök lettünk a régió magyarsága fennmaradásával kapcsolatban, beletörődtünk sorsunkba, a magyar öntudat meggyöngülése, sőt elvesztése, kiveszett belőlünk a felelősségtudat az őseink nyelve iránt, de nem csak ezek az aszimiláció éltetői, hanem más emberi tulajdonságok is közrejátszanak a beolvadás felgyorsulásában, és ezek nagyobb súllyal döntik romba a közösséget, éspedig az emberi irigység, nehogy mások terve sikerüljön, mert akkor veszélybe kerül a funkcióm, ezért meg kell akadályozni mások kezdeményezéseit, intrikálni kell ellenük, nem sorolom tovább, így megy lassan 20 éve, iskolamentés helyett mások kezdeményezéseinek megfúrása, közösségépítés helyett megosztás, közösségrombolás. Mikor ébredünk fel, megvárjuk míg abba a helyzetbe jutunk, mint Dél-Erdély szórványmagyarsága, mert a menekülés útja helyett a teljes beolvadás útján haladunk?!
Nyáron egy társaságban beszélgettünk a helyzetünkről, elmondtam elképzelésemet a diákok támogatásáról, az egyikük ellenezte, pénzt nem adna, süllyedjünk le, majd tanulunk belőle. Csak ezzel az a probléma, hogy Zoboralján nincs arra példa, hogy a teljes beolvadás küszöbéről visszatornázták volna magukat, és nincs Kémenes Lórántunk sem, aki megpróbálja a visszamagyarítást, ezért ébredjünk fel és mentsük meg a magyar iskolákat, mert ezek a magyarság túlélésének biztosítékai!
Kolonban július elején ünnepeltük a 900-at, az önkormányzat ill. a polgármester időkapszulát helyezett egy kőtömbbe, melyet 100 év múlva nyitnak ki az utódaink, de ha így folytatjuk a magyarság megmentését, akkor tolmácsra lesz szükségük, hogy megértsék a magyar szöveget! Ezért van szükség Zoboralja ébredésére, hogy megmentsük a magyar iskolákat, s ezáltal a magyar nyelvet a következő generációknak.
Dr. Pecena György ezzel fejezte be válaszát:
Ezúton kívánom, hogy Balkó Gábor és több más “igaz” ember segítségével sikeresen elérjék céljaikat.
Köszönöm Dr. Pecena György sorait, a lemerült akkumulátorom ismét feltöltődött.
Tehát várom a több más “igaz” embert, elsősorban a fiatal szülőket, hogy Ők vegyék kézbe a magyar iskolák és magyarság megmentését, ha azt szeretnék, hogy a gyerekeik magyar óvodába és magyar iskolába járhassanak.

Alább három híranyag, az első a dél-erdélyi visszamagyarításról, a további kettő a mi szórványainkról 2011-ből.
Lényeges a különbség, az elsőből kiolvasható a tevékenység, a küzdés és eredmények is vannak, a másik kettő “MKP szakértői beszéd” cselekedetek és eredmények nélkül, Zoboralja szórványszakértőjének üres fecsegése!!!
Krónika.ro: Visszamagyarítás erőszak nélkül
Hírek.sk: Szórványiskola, szórványsors – videó
Hírek.sk: Szórványstratégiák és célok – videó

Kémenes Lóránt a Fehér megyei Küküllőszögben – Balázsfalván és Türben – szolgáló római katolikus papként az ott élő magyarság megmaradásáért végzett kitartó munkájáért átvette a Magyar Arany Érdemkeresztet.

Szerintem megérdemelte!

Ladányi Lajos az Esterházy-díj átadása utáni beszédében a következőket mondta:
az, hogy most az iskola(az alsóbodoki magánközépiskoláról van szó) megkapta az emlékdíjat, azt jelenti, hogy jó és helyes úton haladunk. A magyar középiskolával tudjuk ösztönözni a magyar szülőket arra, hogy magyar alapiskolába írassák gyermeküket/2007/.

Halzl József
a Rákóczi Szövetség elnöke néhány napja Szent István díjat kapott:
Szigeti László volt szlovákiai oktatásügyi miniszter a felvidéki magyarság s az MKP nevébe mondott köszönetet Halzl Józsefnek mindazért a sokrétű munkáért, melyet a kárpát-medencei magyarság, s főleg a felvidéki magyarság érdekében tesz sok területen, kezdve a beiratkozási támogatásoktól az ifjúságért végzett programokért.
Szigeti kihangsúlyozta, hogy az elmúlt húsz év alatt a Rákóczi Szövetség hathatós munkája nélkül nem sikerült volna a beiratkozási programok eredményeit évről évre növelni.
Felvidék.Ma: Átadták a Szent István-díjat/

Szigeti László köszöntőjét olvasva, mintha nem itt élne, mert az eredmények teljesen mást mutatnak, a köszöntője messzi elkerüli a valóságot! Ne feledjük, a Rákóczi Szövetség huszonéves munkája nem határolható el a 110000-es veszteségünktől, sem az iskoláinak leépülésétől és Zoboralja pusztulásától, ezért Halzl József díjazását nem tartom megalapozottnak, de az Alsóbodoki Magán Szakközépiskolát sem, melyet épp a Rákóczi Szövetség javasolt Esterházy díjra.
A RSZ elnöke és a szakközépiskola alapítása, “Zoboralja magyarságáért és magyar iskoláiért kifejtett tevékenységük” éppenséggel az asszimiláció felgyorsulását segítették, de Önökre, olvasókra bízom a díjazások és a díjazáson elhangzottak megítélését.

Balkó Gábor
Kolon, 2013. okt. 15.