Trianon és a rendszerváltás óta eltelt idő

Trianon és a rendszerváltás óta eltelt idő

Trianon és a rendszerváltás óta eltelt idő

Régóta motoszkál a fejemben, hogy lehetett volna megelőzni az I. világháborút, aminek Trianon volt a következménye, ahol a nagyszüleinket, dédszüleinket MO határain kívülre kényszerítették, ezzel pedig lassú nemzethalálra ítéltek bennünket?!
Tudvalevő, hogy Nagy-Magyarország többnemzetű állam volt, a mostani Szlovákia területén a városok 3 nyelvűek voltak, ha ezt a 3-nyelvűséget bevezették volna az oktatásba, ezzel csökkentették volna a nemzetiségek közötti súrlódásokat, s talán nem következik be a merénylet, mely elindította Nagy-Magyarország szétszabdalását, és 5 millió magyar útját a lassú nemzethalálba.
E fölött sírhatunk, zokoghatunk, ez már nem segít, és sajnos a rendszerváltás utáni negyed században semmi olyan elképzelést nem valósítottak meg a vezetőink, mely hatékonyan segítené az asszimiláció megfékezését. Nem volt kidolgozva túlélési stratégia /a ruszinok már a 2. nemzetsrtatégiájukat valósítják meg/, nincsenek megnevezve a prioritások, s ebből eredően nem a létfontosságú problémák megoldásai kerültek a rangsor élére, hanem olyanok, melyekből hasznuk származhatott a közéleti vezetőknek, népszerűség sőt egyeseknek anyagi téren is, a média sikerpropagandája túlharsogta a valós gondjainkat, ebben a sikerben lubickolhattak a politikusaink.
Két példa, az SJE alapítása, Zoboralján pedig a Paulisz magán középiskola alapítása, egyik sem oldotta meg a közoktatásunk siralmas helyzetét, díszes tetőt raktak az omladozó alapokra és repedező falakra. Az ezekbe az intézménykbe fektetett anyagiakat égetőbb problémák orvoslására kellett volna felhasználni.
Zoboralján a magyar óvodák hiányát kellett megoldani, nem Paulisz rancsot fejleszteni, az alapiskoláinknak kellene úgy kinézni, mint a Paulisz rancs, hiszen 15 éve azt hangoztatták, hogy a középiskola alapításával megmentik a magyar alapiskolákat, s ezzel Zoboralját, de épp a fordítottja történik, ahogy bővültek az épületek, szépült a ranch, úgy mentek össze az iskoláink, az összeomlás határára jutott az iskolahálózatunk!
Čaplovič iskola reform tervezete kellett, hogy az oktatás vezetők nyilvánosan beismerjék az alapiskoláink gondjait.
Már rég működni kellene a kulturális és oktatási autonómiának, 1998-ban a parlament elnöki posztját ennek a megszerzése érdekében kellett elcserélni, nem az SJE-ért.
A rendszerváltás előtti középiskola hálózatunk kapacitása elégséges volt, a magyar diákok számának csökkenése nem vezetett helyhiányhoz, hogy bővíteni kelljen a középiskolák számát, a meglévőket kellett volna korszerűsíteni, úgy a felszereltséget, mint az oktatási módszereket és a piaci igényekhez igazítani az oktatás-nevelést.
Trianon óta eltelik lassan egy század, és mi nem vagyunk képesek megoldást találni a problémák okainak-okozóinak semlegesítésére, legalább is az enyhítésére, mert valósznűleg a közéleti vezetőknél a közösségi problémák megoldása csak másod-, harmadrangú feladat, mert első a pártérdek, aztán a saját érdek, vagy fordítva, s ha marad idő, akkor készítenek egy hangzatos beszédet, és ezzel teljesítették a feladatukat /tisztelet a kivételnek/.
Ezek a gondjaink nem lennének, ha nincs Trianon!
A kisebbségi lét legnagyobb problémája, hogy a tömegszervezeteket, de általában a civil szervezetek nagy többségét pártemberek irányítják, tehát pártcivilek, s ha a szakmai tömegszervezetek, mint a Pedagógus Szövetség, Csemadok, de a Szülői Szövetség is pártcivilek kezében van, ez a kettősség nagyon káros a közösségre!
Ha fontos ügyben kell közös döntést hozni, a pártcivil kit-mit fog támogatni a civil szervezetet vagy a pártot, nos emiatt nem oldódnak meg a problémáink, mert általában a pártérdek van előnyben mindennel szemben?!
PÁRTCIVILEK, tessék elgondolkodni, civilként szertnétek dolgozni a közösségért, vagy párttagként, mert ez a kettős identitás nagyon káros a magyarságra, választani kell, civil leszek vagy párttag,- de nem úgy, mint a Via Nova, akik az MKP ificsapataként létrehoztak egy civil szervezetet, mostantól civilek vagyunk, a valóságban MKP tovarisok civil mezben, félrevezetve ezzel a magyarságot!!!

Balkó Gábor
2014. jún. 4. – módosítva 2014. jún. 8.