Tisztelt Zoboralja Teljhatalmú Ura!

Tisztelt Zoboralja Teljhatalmú Ura!

Elnézését kérem a péntek estén történtekért (2001. júl. 27), amiért felszólítottam a Zoboralján működő Szlovákiai Magyar Szülői Szövetségek gyűlésének elhagyására. Nem tudatosítottam, hogy Önt, Mélyentisztelt Nagyhatalmú Úr, csakis a jó szándék vezérelte Kolonba, semmi olyan célja nem volt, hogy az SzMSzSz-eket birtokba vegye, vagy ha ez nem sikerülne, legalább megbénítsa működésüket, s főleg az együttműködésüket. A hívatlan látogatásának a célja a "segíteni akarás" lehetett, amire csak a távozása után, a köztünk töltött fél óra elemzése ébresztett. Most már megértjük az aggodalmát, mert bizony vannak olyan egyének, akik Öntől függetlenül is tevékenykednének, de ez lehetetlen az Ön segítsége, tudása nélkül, mert még nem nőttek fel Önhöz, képtelenek önállóan gondolkodni, szükségük van valakire, aki irányítja őket, s ez csakis Ön lehet.
Sajnos bedőltünk a rosszakaróknak, akik Önt Vlado M. államalapítóhoz hasonlítják (Ön is alapító), aki "önzetlenül" mindent a népért és a független Szlovákiáért tett, s mostanra kitudódott, hogy ő és családja néhány tíz, sőt százmilliós vagyon birtokosa. Ön nem olyan beteges hazudozó, vagy szélhámos, akit csak a hatalomvágy és a meggazdagodás vezérel, s ezért gátlástalanul mindent letipor. Ön a pártatlanság és igazságosság példaképe, amit az elmúlt évek bizonyítanak!
Azért kellett 1995-ben átvenni a hatalmat a járási Csemadoknál, hogy a leghivatottabbak és legrátermettebbek szervezzék a tevékenységet. Nem lehet igaz, hogy a közelmúltban a polgármestereink előtt olyan kijelentést tett volna, hogy "Ön, mint a Csemadok járási titkára nem felelős azért, hogy nem működik a járási Csemadok, és a helyi szervezetek, hiszen csak hobbiból titkár", ezt csak a rosszakarók terjeszthetik.
A tavalyi évben és idén tavasszal megtörtént hatalomátvétel (járási MKP, Nyitra és Vidéke Célalap, Illyés Regionális Tanácsadó Testület) teljesen legitim, csak sokan nem értik, hogy Ön és szárnysegédei részére más alapszabályok és előírások érvényesek, mint a többség részére.
Az elmúlt években a Zoboraljára érkező támogatások, illetve az idén Önök által javasolt elosztás is bizonyítja, hogy jogos a különböző mérce, mert vannak jók és jobbak, s azoknak kell a támogatást adni, akik ezt "kiérdemelik", az önállóan és jól működő szervezetek éljenek meg önerőből! Jogos a megkülönböztetett bánásmód a kálazi diákokkal, akiknek szükségük van étkezési támogatásra, a többi nyolc településről autóbusszal utazó diák nincs olyan helyzetben, hogy érdemes lenne támogatni őket! A középiskolásaink támogatása is a legigazságosabb formában történt, hiszen a Pozsonyba, vagy más város középiskolájába járó diák kiadásai (kollégium, útiköltség) meg sem közelítik a járásban nyílt Alsóbodoki Vállalkozói Szakközépiskolát látogató gyerekek kiadásait, így az egyenlően elosztott támogatás a lehető legigazságosabb módon történt! Érthetetlen, hogy néhány szülő nem értékeli az Ön (ök) jóakaratát, s nem értik, hogy a három gyerekét egyedül nevelő szülő nem kaphat több támogatást, mint egy jólmenő vállalkozó! Ez csakis így igazságos!
Azt csak a rosszakarói adhatták a szájába, hogy "hülyeség magyar óvodai osztályt kérvényezni", hiszen mindent megtett(ek) azért, hogy Nyitracsehin nem kevesebb, mint "félórás" magyar foglalkozást engedélyezett a járási iskolaügy, s nem fordítva (félóra államnyelven!).
Az ilyen tevékenységért természetesen kiérdemelte az attraktív, jól jövedelmező asszisztensi állást.
Ezek tudatában az elnézését kérem a péntek estéért, belátom, hogy csakis Ön a legilletékesebb a Zoboralján, kinek engedélye nélkül semmi sem történhet. Ezért kívánom Önnek, hogy mielőbb törje be a szülői szövetségeket, melyek után már csak a Zoboraljai Falvak Regionális Társulása és az egyház marad.
Végezetül bocsánatot kérek azok nevében, akik velem kapcsolatban vannak, hogy ezért ne vonja felelősségre őket (mint már néhányukkal megtette), nem tudták, hogy mindenre ki kell kérni az Ön engedélyét.

2001. augusztus

Alattvalója
Balkó Gábor,Kolon

Fotó: Felvidék.ma