Tárjuk ki szívünket – Énekkari hangverseny – Berencs – 2013. okt. 20.

Tárjuk ki szívünket – Énekkari hangverseny – Berencs – 2013. okt. 20.

Vasárnap délután a berencsi Sarlós Boldogasszony templom volt a Tárjuk ki szívünket énekkari hangverseny 6. évfolyamának helyszíne.  Kazán László bemondó köszöntötte a jelenlévőket és bemutatta a kórusokat:

Kedves jelenlevők, kedves vendégek,
Engedjék meg, hogy szívélyesen üdvözöljem Önöket a Tárjuk ki szívünket című énekkarok hangversenyének hatodik évfordulóján, melyet a nyitrai Művelődési Központ szervez.
Tisztelettel üdvözlöm körünkben a plébános urat, a polgármester urat és a Megyei Művelődési Központ igazgatónőjét. Nem utolsó sorban üdvözlöm körünkben a kórusok karnagyait, a kórustagokat és minden kedves jelenlevőt.

A zenei hallás, a hang és a tehetség embereket vezetni az éneklés útján, valójában egy ajándék az ember életében és csak rajtunk áll, hogy ezt megfelően használjuk-e ki, hogy megosztjuk-e azokkal, akiknek ez nem volt megadatva. „Aki énekel, kétszeresen imádkozik” hangzik a mondás – imádkozik, tehát hálát ad az ember valami szépért, ami megtörtént vele. Az ima ünnepli az életet, a születést, a szeretetet vagy csak teljesen egyszerű dolgot. Éppen azért, mert az énekkarok tagjai és a karnagyaik ehhez az ajándékhoz helyesen álltak hozzá, találkozhatunk a mai napon, hogy élvezzük a kórusmuzsika varázsát itt Berencsen – egy olyan községben, ahol a zenei tehetségek sora található, ami abban nyilvánult meg, hogy mindig voltak a községünkben kiváló zenekarok, a sorainkból biztosítjuk az orgonistákat és a kórusmuzsikának is hosszú évtizedekre visszanyúló hagyományai vannak.

Elsőként a Gerecse Népdalkör mutatkozik be.
Tardos település a Gerecse szívében a Gorba hegy alatt elterülő festői szépségű völgyben fekszik, itt alakult a Népdalkör 1983-ban. A megyei rendezvényeken túl az ország számos településén felléptek. Szerepeltek a Parlamentben, a Vajdahunyad várban, országos nemzetiségi miséken és egyházi kórustalálkozókon a fővárosban, adventi népdalköri találkozókon, megyei és országos nemzetiségi fesztiválokon…stb. Sokszor szerepeltek Szlovákiában is. A Gerecse Népdalkör elsősorban a szlovák hagyományokat ápolja, a tardosi dalkincs megőrzését, továbbadását tűzték ki célul. Szlovák dalok mellett magyar népdalok és műdalok is szerepelnek repertoárjukban. Viseletükön tükröződik nagymamáik, dédanyáik ruházata.
Az együttes vezetője Pintér Vendelné. A dalaikat várva várjuk.

A negyedi Napsugár énekkar 2000-ben alakult, Habán Márk nyugalmazott pedagógus vezetésével. A helyi alapiskola megalakulásának 50. évfordulójára állt össze az iskola volt diákjaiból. A fellépést, ami egyszeri alkalomnak indult, újabbak követték. Ezekre a helyi templomokban és a szomszédos falvak rendezvényein került sor. Azóta évente részt vesznek a Református egyházi énekkarok találkozóján, de számos alkalommal léptek fel Magyarországon: Győrben, Szászváron, Bolyban és Székesfehérváron is. Szeretett karnagyuk 2008-ban elhunyt. Az ő álmaihoz hűen az énekkar fennmaradt. Jelenlegi vezetőjük : Mészáros Anna. Fogadják őket szeretettel!

A Lipka nevű énekkar 1999-ben alakult Alsóköröskényben a Nappali központ mellett. A tagjai közt nemcsak szeniorok találhatók, de különböző szakmájú és életkorú emberek, akiket a zenéhez való szeretet köt össze. 11 évig az énekkart Mária Horáková vezette, a mostani karnagyuk, aki három éve vezeti az énekkart – Mária Mišunová. Az énekkar repertóriumában népdalok feldolgozásai szerepelnek különböző zeneszerzőktől, régi szerzők művei, himnikus és szakrális énekek is. Az énekkar többféle rendezvényen szerepelt, amelyet a Nappali központ rendezett, továbbá különböző egyházi kórusfesztiválokon a Megyei Központ rendezésében, illetve egyes egyházi ünnepek alkalmával lépnek fel különböző helyeken Szlovákia szerte és külföldön.  Őket is megilleti a bevezető taps

Az énekkarok közül utolsóként a hazai vegyeskar mutatkozik be, amely 1995 óta működik. Kiváló elődei már a második világháború előtt elkezdték a kórusmuzsika művelését községünkben – a karnagyai közt a helyi Rummer József tanár úr, a helyi Benyuska Antal és segítője Szöllősi Szilveszter is megemlíthető, majd a 20. század második felében az énekkart Kazán József vezette. Az énekkar 2012-ben bővült és felvette a FIDELITAS elnevezést. A repertoárukban vegyeskari művek szerepelnek. Többször szerepeltek a nyitrai Kálvárián Nagyboldogasszony ünnepe alkalmából, 2011-től különböző énekkari találkozóknak is részesei voltak. Karnagyuk Dr. Pintérné Kazán Beáta, a Magyar Tudományos Akadémia külső
köztestületi tagja.

Végül pedig Kegye János pánsíp művész következik , aki Magyarországról érkezett. A fellépés után megvásárolható lesz a művész úr cd-je.

Ing. Rudolf Kopecký atya szintén köszöntötte a zeneszerető közönséget és az énekkarokat.

Azt nem tudom, mi szerint voltak kiválasztva az énekkarok, de tükrözi zoboralji helyzetünket,
-a Gerecse Népdalkör kisebbségként sorstársunk, Tardos egyike a Tatabánya környéki szlovákok lakta településnek,
-Alsóköröskény a második szomszédja Berencsnek, Lipky a szlovák többséget képviselték,
-a Negyedi Napsugár pedig a Sellyei járásból jött, Mátyusföldről, /még/ magyar többségű település /55%/.
A zene mindenkié, a zene nyelvét mindenki érti nemzetiségtől függetlenül, így ez a válogatás színesebbé tette a hangversenyt.

Következett a hangverseny, minden kórus és a népdalkör kitett magáért, mivel a Gerecse  hagyományőrzők, ennek megfelelő énekeket adtak elő népdalkörként.
-A negyedi Napsugár Énekkart tavaly volt szerencsém látni és hallani, a kis létszámuk ellenére új szerelésben-öltözetben „vegyeskari hangzást” produkáltak, tavalyhoz képest sokat fejlődtek, szerintem,
-az alsóköröskényi Lipky-n érződött a 14 év, érett vegyeskar, a műsorukat élmény volt hallgatni
-bár a hazai Fidelitas ebben a felállásban csak egy éve működik, új szerelésben-öltözetben, de úgyszintén élmény volt hallgatni az előadásukat. Az egyik számuknál vizuális elemet is észleltem, bár csak néhányan a baloldalon mozogtak ritmikusan jobbra-balra, de mindenképp érdekes volt ezt látni, s milyen hatást vált ki, ha mindenki ezt teszi?!
A közönség nem fukarkodott az elismerő tapssal, sok esetben vastapssal, a hazai Fidelitasnak felállva vastapssal köszönték meg a műsorukat.

Utolsóként Kegye János pánsípművész mutatkozott be, aki mestere a pánsípnak, briliánsan kezeli a hangszert.

Majd Daniela Gundová, a Nyitra-megyei Művelődési Központ igazgatónője átadta az emléklapokat és emléktárgyakat a karnagyoknak, Kegye János pánsípművésznek és Gulka Ede polgármesternek.

Ezt követően Kazán László zárta a hangversenyt:
"A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele, lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be." (Kodály Zoltán: Mire való a zenei önképzőkör, 1944)
Ezzel a Kodály Zoltán idézettel zárjuk a mai hangversenyünket. Reméljük, hogy a kórusaink fellépése elnyerte a tetszésüket és a jövőben  is találkozunk majd szép ének kísérete közben. Mindnyájuknak további szép vasárnapot illetve eredményes hetet kívánunk!

Ezt követte a kórusok és vendégek baráti találkozója frissítővel, megérdemelten.

Ui.
Zoboralján a két „öreg” kórusnak/Koloni Zobor Hangja Vegyeskar és a Zsérei Zoboralja Női Kar/ lett két fiatal konkurense, a Berencsi Fidelitas és a Gímesi Ghymes Vegyeskar, melyek rivalizálásra kényszerítik a kórusmuzsika művelőit, az egészséges verseny segíti a kórusokat fejlődésükben.

bg
MEGHIVÓ-Plakát