Tanévzáró a Gímesi Alapiskolában – 2011. jún. 26.

Tanévzáró a Gímesi Alapiskolában – 2011. jún. 26.

Az oldal elkészültéig néhány kép:

Maga Judit igazgatóhelyttes évértékelője

  Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!

Iskolánk nevelőtestülete mindig arra törekedett, hogy minél több legyen az az érték, amit a gyerekek tudásban, szociális – kulturális fejlődésben és nemzeti öntudatban kaphatnak az iskolától. A gímesi iskola ezt a feladatát évek hosszú sora óta komolyan veszi, és működése elsődleges céljának tartja. Mindnyájan, kik ezen intézmény falain belül dolgozunk, tudatában vagyunk annak, hogy a jövő generációja  a mi kezünk munkája által lesz olyan, amilyen. Ha értéket adunk át, értéket kapunk vissza. Ezért tartjuk fontosnak, hogy ezeket a gyerekeket, akik most itt állnak előttünk becsületre, alázatra, kitartásra és hűségre neveljük az élet minden területén. Iskolánk nyíltan és tudatosan vállalja, belső és külső erőkkel megküzdve is, hogy az értékeit megőrzi és továbbadja. Ezt minden nap teszi. Értéket kíván a tudáshoz hozzáadni egy olyan világban, ahol a becsületesség, a hűség és a jóakarat tudatos megsemmisítése folyik. Tudjuk, hogy csak akkor építhetünk stabil jövőt itt a Zoboralján, ha gyermekeink erős és biztos alapokat kapnak mind tudásban, mind emberségben, ha tudják kik is ők valójában, nem tagadják meg önmagukat, tudják hova tartoznak, ismerik múltjukat, látják jövőjüket. Ilyen gyermekeket nevelünk, bízván, hogy kiegyensúlyozott sikeres, nyelvéhez és gyökereihez hűséges, boldog felnőtté válnak itt a Zobor- hegy lábánál.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!
    

Engedjék meg, hogy röviden értékeljem a mögöttünk lévő közel 10 hónap munkáját. 
Iskolánkat a 2010/2011-es iskolaévben 39 tanuló látogatta, 5 az alsó és 31 a felső tagozaton. A tantestület 8 tagú volt.

    Az idén az Oktatási Minisztérium által kiadott új alaptanterv értelmében különféle változások történtek az oktatásban, melyek főként az egyes tantárgyak oktatásának számában nyilvánultak meg. Ennek tükrében az alsó tagozat 3. évfolyamában az óraszámokat 2 órával bővítettük. A  szlovák és magyar nyelv oktatását fél- fél órával növeltük, tehát mindkettőt heti 6 órában tanítjuk, illetve, ami a  matematikát illeti,  heti 3 óra helyett 4 órában oktatjuk. A felső tagozaton még több lehetőségünk nyílt a változtatásra, az 5. és a 7. éfolyamban 4, a  6.-ban 5 órával rendelkeztünk. Az 5.-ben az angol nyelv és a biológia órák számát emeltük 1-1 órával, illetve a matematikát és az informatikát  fél órával. Ezen kívül regionális nevelést tartottunk heti 1 órában. A 6.évfolyamban szintén 1-1 órával bővítettük az angol nyelv és a fizika oktatását, fél órával a kémia és informatika órákat, ill. 1 óra regionális nevelést tartottunk. 7.-ben a fizika tanítását könnyítettük meg 1 óra hozzáadásával, míg fél-fél órával támogattuk a kémia, a biológia, a matematika és informatika oktatását. A regionális nevelés továbbra is heti 1 órában folytatódott. Itt említeném meg az oktatásreform egyik legkedvezőtlenebb pontját, a tankönyvek hiányát, mely főleg a kezdő évfolyamokat érinti, ilyen az alsó tagozaton a 3., ill. a felső tagozaton a 7. évfolyamokat látogatók helyzete. Sajnos, ők még mindig nem kaptak tankönyveket, sőt az elkövetkező iskolaévre rendelt tankönyvek sem jöttek meg ezidáig. Azonban, hogy e hiányosságot valami módon kiküszöböljük, pályázati úton, nem kis fáradsággal sikerült szert tenni két interaktív táblára a magyar tagozatunk részére, melyek elsődleges célja a tanítás szemléletesebbé és eredményesebbé tétele. 

A délutánok a szakköri tevékenységek jegyében teltek.
A 2010/11-es tanévben a következő szakkörök működtek iskolánkban:
 – irodalmi,- sport,- történelmi,- angol nyelvi,- kézimunka és énekkar – valamint felvételi felkésztő magyar és szlovák nyelvből, matematikából a kilencedikesek számára. Az idén sikerült egy újabb szolgáltatással bővítenünk iskolánk kínálatát. Zongorázni tanítjuk az érdeklődő diákokat, mindezt ingyenesen, mivel a  tanár bérezésére szükséges anyagiakat mi magunk biztosítjuk.
  A tanulmányi versenyeken való részvétel, és az ott elért eredmények alapján iskolánk tavaly a járás  76 iskolája közül a 4. helyen végzett, az idei eredményeket figyelembe véve szintén hasonló helyezésre számíthatunk.
  A Poznaj slovenskú reč szlovák nyelvi vetélkedő regionális fordulójában aranysávos helyezést értek el tanulóink, egy 1. és egy 3. helyet szereztek. A regionális forduló első helyezettje az országos fordulóban az 5. helyen végzett. A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny  országos fordulóján egy ezüst- és egy bronzsávos  helyezést szereztünk, a kerületi 1. helyezések után. A Dobré slovo szlovák nyelvű szavalóverseny kerületi fordulójáról, amely egyúttal nemzetközi megmérettetés is, egy 1. és egy 3. helyezést hoztunk el. A biblia olimpián csapatunk a regionális forduló 1. helyéről jutott az országos fordulóba. Tanulóink bekapcsolódtak több matematikai versenybe is: a Pitagoriász járási  fordulóján  1 diákunk sikeres megoldó lett, a Maks levelezési versenyen szintén jó eredményeket értünk el, valamint a Kenguru nemzetközi matematika versenybe is bekapcsolódtunk. A sportversenyeken is szépen teljesítettek tanulóink, főleg az atlétika területén, maguk mögött hagyva a sportiskolák diákjait.   Krikettlabdadobásban járási 1. helyezést ért el egy tanulónk, míg 60m-es futásban az országos fordulóig jutott el egy tanulónk.        
  A tanuláson, tanításon kívül nagy hangsúlyt fektettünk kultúránk, történelmünk megismerésére is. Ősszel 15 gímesi diák Budapestre látogatott. Tanulmányi kirándulás keretén belül megnéztük Nyitra, Pöstyén és Feketebalog nevezetességeit. Színház- és várlátogatással egybekötve Komáromban is jártunk. Októberben Nagykéren műveltségi és ügyességi vetélkedőn vettünk részt, az ottani iskola mellett működő szülői szövetség meghívásának eleget téve. A pogrányi, cétényi és a nagykéri csapatokkal mértük össze tudásunkat, ügyességünket, oly módon, hogy mindkét területen elsők lettünk. Nagycétényben rendhagyó gyermeknapi találkozón vettünk részt. Évközben a Zsibrice megmászására is sort kerítettünk, hogy megnézhessük az ott lévő avarkori földvárat, hogy ezzel is növeljük tanulóink törtenelmi-, környék- és környezettudatosságát.
  Azonban nemcsak mi mentünk, hozzánk is jöttek előadók. Még októberben érkezett hozzánk Szakács Gábor, aki őseink írásával, a rovásírással ismertette meg tanulóinkat, december elején Antal Tamástól tudtuk meg, hogy utazni jó. A drámapedagógus Török László, Dafti már az elmúlt években is járt iskolánkon, az idén két alkalommal tartott foglalkozást gyermekeinknek, a kommunikációra fektetve a hangsúlyt. Itt jegyzem meg, hogy a drámapedagógiai foglalkozások a bábolnai Rákóczi Szövetség jóvoltából jöttek létre, és nemcsak a tanulóknak, hanem nekünk pedagógusoknak is szóltak, egy ilyen foglalkozásnak mi is aktív szereplői voltunk Bábolnán. Karácsonykor Zsapka Attila koncertjét hallgathattuk meg. Az idén második alkalommal vettek részt tanulóink a Verszuhatag elnevezésű rendezvényen Érsekújvárban, ahol megszakítás nélkül több órán át szavaltak kicsik, nagyok egyaránt.
  Táncháztalálkozót szerveztünk budapesti tánctanár és zenészek közreműködésével, majd még aznap egy nagy élményben volt részünk: csángómagyarok látogattak el hozzánk, bemutatva életüket, nyelvüket, megmaradásukért tett küzdelmeiket. A gyermeknapi rendezvényünk ez évben különösen jól sikerült. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy egy tanulónk megjegyezte, ez volt a legjobb nap az iskolában. Köszönhető ez a a barantások bemutatójának, akik  a magyar  harcművészet rejtelmeibe kalauzoltak el mindnyájunkat. A bemutató után a diákok saját kezűleg próbálhatták ki őseik szerszámait, harci eszközeit:  vívhattak, botokkal verekedhettek, íjjal lőhettek, ostort csattogtathattak. Az idei év iskolai kirándulása közkívánatra Fülekre és környékére, ill. Kassára vezetett.
  Az idei tanévben is elkészítettük a már hagyományosnak mondható előadásainkat. Karácsonyi műsorunkkal felléptünk Gímesen és Zsérén is. A hetedikesek az idén is felelevenítették a gímesi betlehemezést, amivel Győrben mutatkoztak be.
  Március 15-éről, nemzeti ünnepünkről minden évben megemlékezünk, a koloni községi hivatal és a zsérei Csemadok kérésének eleget téve ezekben a községekben is hozzájárultunk az ünnepi megemlékezésekhez.
     
  Egy újabb sikeres iskolaévet tudhatunk magunk mögött, köszönhető ez diáknak, tanárnak és Önöknek szülőknek egyaránt. Kívánom, hogy az elkövetkező iskolaév is legalább ilyen sikeres legyen, bízván a jövőbeli létszámnövekedésben.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Fotók: Tanévzáró – diákok műsora
Fotók: Tanévzáró
Versenyek kiértékelése- műsorvezető Barta Anna
Tisztelt Jelenlévők, kedves Vendégeink!

Szeretettel köszöntök Mindenkit a mai ünnepélyes tanévzárónkon. Külön köszöntöm körünkben Puchovsky Lászlót, Gimes község polgármesterét, Maszaryk Gyulát, a Koloni Alapiskola igazgatóját, valamint kedves vendégeinket. Kívánom, hogy jól érezzék magukat és jól szórakozzanak a mai délutánon.

Bevezetésképpen iskolánk énekkarát hallották Gál Hajnalka tanítónő vezetésével. Az énekkar minden évben több alkalommal is fellép, a karácsonyi ünnepélyen épp úgy, mint tanítónapon vagy anyák napján.

Most pedig felkérem Maga Judit igazgatóhelyettes asszonyt, hogy tartsa meg ünnepi tanévzáró beszédét, a magyar tagozat tevékenységének értékelését.

Tóth Péter a Tompa Mihály Vers és Prózamondó Versenyen az országos döntőben bronzsávos helyezett lett, a Dobré slovo versenyen kerületi 1. helyen végzett.

A versenyeken sikeres diákjaink könyvjutalomban részesülnek.
    Az alsó tagozat tanulói közül Csámpai Boglárka a Poznaj slovensku reč versenyen az országos fordulóig jutott, aranysávos helyezéssel. Kérem Boglárkát, hogy vegye át a könyvjutalmat.

6. c
– Bencz Mátyás: Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny/ kerületi bronzsávos, Biblia Olimpia /járási 1. országos fordulóján reszt vett – 10. hely
– Bezányi Orsolya: Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny járási bronzsávos helyezettje, a Verszuhatag versmondó maratón részvevője
– Obonya Krisztina: Dobre slovo – kerületi 3. Vers- és Prózamondó verseny, Verszuhatag
– Vano Tímea: Dobre slovo / a járási versenyen a 3. helyet érte el, Verszuhatag

7. c
– Balkó Katalin: Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny, ezüstsávos
– Chládek Friderika: Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny/ járási – bronzsáv, Verszuhatag
– Tóth Péter: Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny/ Dobre slovo/  

8. c
– Csámpai Péter: dobre slovo/ Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny/ Poznaj slovensku rec – kerületi forduló
– Bezányi Emánuel: Pitagoriasz/ járási forduló sikeres megoldója
– Bencz Viktória: Dobre slovo járási 2. hely, Bibliaolimpia – járási 1.- országos 10.
– Pénzes Noémi: Bibliaolimpia – járási 1.- országos 10.

9. c
– Molnár Mihály: 300 m futás / járási 4.
– Németh Melinda: atlétikai verseny
–  Szalay Adrián: 60 m futás/ országos 10. hely
– Sotornik Adrián: krikettlabda-dobás / járási 1.

    Az alsó tagozat tanulói az általuk közösen elolvasott Dzsungel könyvéből adnak elő egy jelenetet.

Csámpai Péter a Tompa Mihály szavalóverseny országos döntőjében ezüstsávos helyezett, a szlovák nyelvű szavalóversenyen járási 2. helyet érte el.

Diákjaink részt vettek a MAX és a Kenguru matematikai versenyeken is. Kérem, vegyék át a versenyért járó oklevelet:
–    Csámpai Boglárka, Lepják Laura, Balko Brigitta, Molnár Tímea, Bencz Mátyás, Nagy Jessica, Tóth Péter, Bányi Róbert, Balkó Krisztián, Bezányi Emánuel

A diákok az idén nemcsak énekelhettek, hanem zongorázni is tanulhattak Varga Imre tanító úrtól. Először a hatodikból Bencz Mátyás, Vano Tímea és Obonya Krisztina, majd a nyolcadikos Bencz Viktória mutatja be a tanév alatt megszerzett tudását. Végül a negyedikes Csámpai Boglárka valamint Németh Melinda 9/es tanulók következnek.
    
    Szép szokássá vált, hogy végzős diákjainkat is megajándékozzuk, ebben az évben a Ballag már a vén diák c. gyűjteménnyel bocsátjuk őket útjukra, a könyveket Maga Judit igazgatóhelyettes asszony adja át, az énekkari tagoknak pedig Gál Hajnalka tanítónő emléklapot ad.