Koloni falumúzeum

Koloni falumúzeum

A koloni falumúzeum – tájház megnyitása 1970. szeptember 13-án volt először, majd 1982. március 20-án bezárt, s újra 1998. július 12-én lett megnyitva.

A CSEMADOK helyi szervezetének kezdeményezésére 1970 nyarán elkezdtük a koloni paraszti élet hagyományos tárgyainak gyűjtését. Benéztünk a kamrákba, felmásztunk a padlásokra, kutattunk a pajtákban, istállókban, ládákban, szuszákokban. Lipcsey Gyula, Dodekné Chovan Ilon (Ilonka néni), Fazekas Ilona, Buday János, Bacskádi Teri, Jókai Mari, Balkó Rózsi (Buday), Méryné T. Margit és több lelkes csemadokos segített a gyűjtésben. Mezőgazdasági munkaeszközök, háztartási kellékek, népviseleti ruhadarabok, szőttesek, cserépedények, régi szentképek és fényképek, különböző használati tárgyak kerültek elő. Amikor a falu lakosai látták, hogy itt komoly dolog készül, már maguktól hozták, kínálták a tárgyakat.

A régi iskola egyik tantermében és a hozzákapcsolódó tanítói lakásban helyeztük el, állítottuk ki az összegyűjtött anyagot. A megnyitót nagyszámú közönség előtt Dobos László miniszter, a Csemadok országos elnöke tartotta. A múzeum 10. évfordulójára a Csemadok KB 10 000 koronás támogatásával felújítottuk a nagytermet (villany, festés, ablakrácsok, függönyök, padlózat). Ekkor már a nyitrai Járási Múzeum is érdeklődni kezdett, és az volt a terv, hogy gyűjteményünk a Járási Múzeum kihelyezett részlege legyen. A tárgyak tulajdonosaival megegyeztünk, hogy azokat a Csemadoknak, ill. a múzeumnak ajándékozzák, de a faluból el nem vihetők. A Járási Múzeum egy dolgozója kijött leltározni, de később az ezirányú kezdeményezések megakadtak, mivel a hölgy disszidált. Ekkor tűnt el a tárgyak jegyzéke és a fényképgyűjtemény. Nem tudni, hogy az illető hölgynél maradtak, vagy más tulajdonította el. Örömünkre szolgálna, ha visszakerülhetne a fényképgyűjtemény a tájház leltárába, és a látogatókat szolgálná.

A Járási Nemzeti Bizottság utasítására 1982-ben a múzeumként használt iskolaépületet ki kellett üríteni – szociális gyermekotthon részére újították fel. A gyűjteményt egy üresen álló lakás szobájában tároltuk, várva sorsa jobbrafordulását. A JNB alelnöknőjének(G.Farkašová) kezdeményezésére, kárpótlásként a múzeum számára megvásároltak egy régi parasztházat 59 000 koronáért, telekkel együtt. Sajnos különböző okokból csak 15 év elteltével került sor a múzeum újbóli megnyitására, most már mint tájház.

A nyitvatartás 15 éve alatt 1 715 személy írta be nevét a tájház krónikájába. A látogatók zöme hazai, de sokan voltak Magyarországról (451), és vannak bejegyzések Belgiumból, Franciaországból, Kanadából, az USA-ból, Mémetországból, Csehországból, Kárpátaljáról, Ausztriából és Erdélyből. A hazai személyiségek közül Dobos László, Cselényi László, Zs. Nagy Lajos, Mikola Anikó, Lovicsek Béla, Lacza Tihamér, Chovan Lóránt és sokan mások írták be nevüket. Megtaláljuk a krónikában Weöres Sándor, Károlyi Amy, Moldován Domokos, Lőrincze Lajos, Martin György, Mózer Zoltán, Lukácsy András, Szokolay Sándor, Morvay Judit, Palády Kovács Attila, Almási István, Szentimrei Judit, Mátéffy Béla, Eszterházy Mónika nevét, hogy csak a legismertebbeket említsük.

Néhány bejegyzés a krónikában:

"Szívből gratulálok ehhez a szép gyűjteményhez, a Zoborvidéki magyar paraszti élet tárgyi emlékeinek, népművészetének bemutatójához. Bárcsak sokan megnéznék, megismernék, s bárcsak így együtt maradna, ne kerülne ebek harmincadjára. További jó munkát kívánva"

Dr. Paládi Kovács Attila
Magyar Tudományos Akadémia – Budapest
Néprajzi Kutató Intézet

"Meghatódva állok itt Kolonban, Kodály tanár úr első gyűjtőhelyén: "A virágok vetélkedése" szülőhelyén. Kívánom, hogy még gazdagabb, dúsabb legyen ez a kis múzeum, emlékeztetve eleink boldogabb napjaira: a fonóbeli nagy éneklésekre, lakodalmakra és hajnalig tartó Szent- Iváni tűzugrásokra."

Moldován Domokos (Budapest)
Kolon, 1972. szeptember 14

"Érdemes volt Székelyudvarhelyről ide is eljönni!"

1973. VII. 19 – Mátéffy Béla

"Legnagyobb tiszteletem az Önök Magyarsága előtt!"

1999. júl. 4 – Tóth László – Veszprém

Sándor János (1929)
Kolon, 2001