Szlovák nyelv tanítása magyar alapiskolában

Szlovák nyelv tanítása magyar alapiskolában

Szlovák nyelv tanítása magyar alapiskolában

Kerekasztal 2017 – A szlovák nyelv tanítása – újratöltve – videó

A rendszerváltás óta látszólag semmilyen probléma nem volt a szlovák nyelv oktatásával, s főleg az oktatás által megszerzett tudással, semmilyen panaszt nem lehetett olvasni, csak mind többen választották a szlovák iskolát, de néhány éve először olvastam, hogy valaki szakmabeli kritizálta a közoktatásunkat, beszélt a problémákról. Fodor Attila volt, talán egy komáromi SZMPSZ közgyűlésen. Gondoltam, valami mégis elindult, de aztán ismét csönd, a beíratások előtt a szokásos „anyanyelvezés és miniszterezése a szlovák iskolába íratottaknak”. Az utóbbi években ez bővült vegyeselméjű-zéssel és hasonló gyalázkodó kifejezésekkel, pedig az dobjon követ a szlovák iskolát választó szülőre, aki mindent megtett azért, hogy ne a szlovák iskolát válassza gyerekének, de ilyen magyar még eddig nem született sem a szlovákiai magyarok között, de a „felvidékiek” között sem!!!
Aközben az iskolák mind nagyobb számban kerültek veszélybe, mert mind több szülő a szlovák iskolát választotta, ezt főleg a nyelvhatáron érzékeljük, bár itt a szlovák iskola választása egyáltalán nem a hiányos szlovák nyelvtudás miatt van, de a tömbmagyarságnál épp azért, mert a magyar iskola nem adott kellő szlovák nyelvtudást gyerekének!
De annak ellenére, hogy a Monitor 9-es felmérők alapján tudvalevő volt, legalább is a szakmának tudnia kellett, hogy mind több felső tagozatos iskola a diáklétszám csökkenése miatt került vészhelyzetbe, amire én a 2006-os adatokból következtettem – SJE főiskola , erről a problémáról mindenki hallgatott. Čaplovič reformja kellett, hogy a politika, és a szakma beismerje ezt a problémát, csináltak egy performansz koporsós menetet, ami csakis magamutogató bemutató volt, nem pedig a probléma megoldását szolgálta!
És ismét sikeres beíratásokról olvasok, pedig 3800 beíratott a 450000-es magyarságnak egyáltalán nem mondható sikernek, főleg akkor nem, ha az 1/3-a roma származású! Nem vagyok rasszista, de a nézetem, hogy minden kisebbség tartsa meg saját identitását, ne integráljunk másokat, mert mi sem akarunk beolvadni a szlovákságba.
Szököl István előadásának értékelése csillagos ötös-5*.
Fodor Attila hozzászólásában az érettségiző osztálytársának említéséhez:
biztosan vannak sokan, akik hiányos szlovák nyelvtudással sikeresek lettek Szlovákiában, de hányan voltak, akik épp emiatt nem lettek sikeresek, hány magyar főiskolás hagyta ott a szlovák főiskolát az első szemeszter után épp a hiányos szlovák nyelvtudás miatt?!
A magyar gyerekek beíratását a szlovák iskolába csakis programokkal lehet megfékezni és megfordítani, és főleg azzal, ha a magyar iskola mindenben jobb minőségű lesz a környékbeli szlováknál, ha a magyar iskola feladata az oktatás mellett az utánpótlás nevelés lesz, aminek legfontosabb része a köldökzsinór program, de nem a magyarországi, hanem saját! Az iskola nem engedi elvágni a köldökszinórt az iskola és a volt diákja között az életük végéig, sőt olyan erőssé fonja a zsinórt, hogy az iskolát elhagyó diákjait ne sodorja el a nagy háborgó szlovák hullámverés, erre pedig nagyon sok alkalom adódik az évben és életben!
Régóta így látom a helyzetünket, mint hallottam Szököl Istvántól, amit már rég meg kellett volna oldani, hisz volt rá majd 3 évtized, 2 okot említek, amiért nem lett megoldva és még sokáig nem is lesz kellőképpen megoldva:
– az egyik ok: A SZLOVÁK KORMÁNYOK, HIVATALNOKOK MAGYARELLENESSÉGÉBŐL FAKADÓ MINDENT A MAGYAROK KÁRÁRA TENNI, a szlovák nacionalista kormányhivatalnokok mindent megfúrnak, ezt most is igazolta az előadó Szököl István, ezt kell kivenni a kezükből, ne mások döntsenek rólunk, helyettünk!!!
Régóta hangoztatom az Oktatási és Kulturális Autonómia létfontosságát a kisebbségek részére, Kisebbségi Minisztériumot, mely teljesen független a parlamenttől és kormánytól, s melynek működéséhez a szükséges feltételeket az alkotmány garantálja.
-a másik ok, hogy a közoktatásunkat nem a szakma irányítja, hanem a politika, és MO kormánya, nemzetmentői. És 20 éve a Rákóczi Szövetség, elég csak emlékezni a tavalyi gyűgyi 3 napos közoktatási fórumra, Halzl József füttyentett, mindenki összerúgta a bokáját és ott termett – ez pedig a forintfüggőség átka!!!
Ezen is sürgősen kell változtatni, mert annyit értenek a mi megmaradásunkhoz, mint eszkimó az oroszlánvadászathoz!!!
A magyarság és magyar iskolák megmaradásához LÉTFONTOSSÁGÚ EGY LEGFELSŐBB SZERV!!!
Mert lehetséges, hogy UTOLJÁRA VANNAK „MAGYAROK“ A KORMÁNYBAN, mivel az MKP vs. Híd csetepaténak csakis az lesz a következménye.
Az MKP eléri, hogy a Híd a következő választásokon nem jut a parlamentbe, de ezzel az MKP nem szerez annyi szavazatot, hogy bekerüljön, vagyis
SZLOVÁKIA MAGYARSÁGA VÉGLEGESEN PARLAMENTI KÉPVISELET NÉLKÜL MARAD!
De ha az asszimiláció mértékét vesszük, ez a veszély mindenképp fennáll, néhányszor már tettem jóslatot, hogy a 2051-es népszámláláskor 200000 körül lesz a létszámunk, és ezt nem az ujjamból szoptam ki, hanem erre a népszámlálási és beíratási adatokból következtetek, mint a 2006-os Monitor 9-ből a felső tagozatos iskolák vészhelyzetére, melyre a válasz a nagy hallgatás volt Caplovic reformjáig, a Legfelsőbb Szervre tett javaslatomra szintén!!!
Tehát már rég azon kellene dolgozni, hogy a jóslatom ne következzen be, legyen, aki védi a magyarság érdekeit, mert jelenleg teljes a FEJETLENSÉG, mindenki azt csinál, ami a pártjának és neki jó, nem pedig a magyar közösségnek!
Kell egy LEGFELSŐBB SZERV, mely semlegesíti a pártok dominanciáját, mert mondhatom, jelenleg pártdiktatúra van!

Külön kell választani a települések és a magyarság érdekvédelmét.
Míg a települések érdekvédelme a pártok feladata, mivel ilyen a parlamentáris rendszer, addig a magyarság érdekvédelmét semmiképp nem irányíthatják a pártok, mert a pártok megosztják a magyar közösséget, csakis a Szlovákiai Magyarok Legfelsőbb Szerve, melynek első feladata lenne a „megmaradási nemzetstratégia” kidolgozása és megvalósítása, mivel 28 évvel a rendszerváltás után még mindig nincs!
Ellenben velünk a ruszinok már a 2. nemzetstratégiájuk szerint szervezik a megmaradásukat, az utóbbi 2 népszámlálás alatti időszakban meg is duplázódott a számuk, bár nincs Anyaországuk, vagy épp ezért, mert nincs, aki gyámkodjon felettük, így mindent saját maguknak kell megszervezni!
De azt is írtam, hogy EZ UTÓPIA, ami sose valósul meg, mert a pártoknak és politikusoknak nem a közérdek szolgálata a fő céljuk, hanem e mögé bújva és ezt hangoztatva a valóságban saját érdek és pártérdek megvalósítása, és ezért nem engednek befolyásukból egy fikarcnyit sem, bár tévednék – tisztelet a kivételnek, vagyis akinek nem inge, ne vegye magára.
Az utópiára zoboralji tapasztalataimból következtetek, már lassan teljesen leég Zoboralja, de a történelem süllyesztőjébe vezető útról csak nem akarunk letérni!

Balkó Gábor
Kolon, 2018. jan. 12.