Fecske – Nagycsaládosok Egyesülete

Fecske – Nagycsaládosok Egyesülete

Az önálló  Fecske nagycsaládos szervezet hét éve jött létre, addig a szlovákiai nagycsaládos egyesület régiós tagegyesülete volt. A nagycsaládos egyesület olyan személyek csoportosulása, kiknek célja: a nagycsaládok tömörülése, akik az életet ajándékként fogadják el, és a gyermekek neveléséért felelőséget vállalnak és az életfeltételeiket szeretnék megjavítani.

A kölcsönös támogatáson alapuló együttműködés gyakorlatilag abban is megnyilvánul, hogy elsajátítják egymás jó és hatásos nevelési módszereit és tapasztalatait, olyan (egész) kis és nagycsaládot támogatnak ahol az apának, anyának, gyermeknek nagyszülőnek egyaránt emberhez méltó helye van. Értékmegőrző és más jól bevált hagyományok alapján működnek. A bajban levő családok problémáira szeretnénk rámutatni, érdekeiket képviselve orvosolni szeretnénk egészen a törvényhozásig.  Nehéz lenne felsorolni az eddigi tevékenységet, inkább rámutatnánk a mostani célokra és körülményekre.

Az elemzések alapján kiderült, hogy a falunkénti 20-25 három és többgyermekes családoknak köszönhető az, hogy a kisiskolánkat még nem kellett felszámolni. Ezeket a családokat azonban mégsem támogatja a társadalom eléggé.A felmérés alapján nemcsak a szlovák, de a magyar iskolák jövője is veszélyben van, ezért az eredetileg 5 gyermekes, majd 4 gyermekes modell helyett a 3 gyermekes (magyarországi példa) családok támogatása volt a cél, majd a a kétgyermekeseket, egy sőt házasulandó egyéneket mint leendő nagycsaládokat bevettük a szimpatizáns tagjaink közé. Nehéz lenne felsorolni főleg azokat a problémákat, amiket a nem megfelelő anyagi helyzet idéz elő, környezetünkben is sok kis és nagycsalád  tönkremenetelét figyelhetjük meg. A kevés bérből alig fedezhető az iskoláztatás, a megélhetés. A nagycsaládos szervezet főleg erkölcsi támogatást szeretne adni, hogy a szülők ne adják fel. Sokan reménytelenségükben az italnál kötnek ki, a sok becsapós üzletestől kifosztva már semminek és senkinek sem hisznek. Ezért is vált szükségessé, hogy a télen ezekre a problémákra keressünk megoldásokat – 3 előadás volt – a rossz banalitása, igazságos társadalom és példás cserkészet címmel buzdítani szerettük volna a reményvesztett szülőket. Sajnos éppen akik a legjobban rászorultak azok nem jöttek el.

Májusban kezdődött azon előadások sorozata, amelyet egy neves szociológus vezet Gímesen és ahova a válságban küszködő családokat, házasulandókat hívtuk.

A havonta – kéthavonta megrendezendő előadások alkalmával fény derült sok problémára, a gyóntatószékhez hasonló sor alakult ki a problémáiból megszabadulni vágyókból. A jelenlegi törvényhozás sajnos nem eléggé támogatja családjainkat, méginkább a nagycsaládokat. A kultúra a sport  és más szabadidős foglalkozások – levetítvén a családban levő tagszámra a belépti díjak alapján –majdnem lehetetlenné teszik a család apraja nagyjának a részvételét. Sokat köszönhetünk és köszönünk mindazon szervezeteknek iskoláknak, a Csemadoknak, szülői szövetségeknek, aki minduntalan pályáznak így hozzáférhetővé teszik a gyermekeinknek a színház, a mozi, a múzeumok és más intézmények látogatását, illetve táborokat szervezenek. Ezért a háttérmunkáért bizony sokszor nem kellő mértékben vagyunk hálásak, de ilyen módon szeretné megköszönni a szervezetünk a minduntalan pályázóknak, szervezőknek a munkáját, akik által lehetőség nyílt családjainknak, gyermekeinknek a kultúrában, a tudományokban, a sportban és a táborokban a részvétel. Ilyen megfontolásból kiindulva a mi szervezetünk ezen az éven a családnapot Pozsonyban töltötte, ahol a pozsonyi napok alkalmából ingyenesen tekintehették meg ilyen intézmények zömét, illetve részletes, idegenvezetős városnézésen vehettek részt.(egy belépti díj sok helyen 150 – 180 SK, ami egy nagycsalád részére, ha beleszámítjuk az odautazást is tetemes összegnek mutatkozik a bevételükhöz képest).

Július végén a mosonmagyaróváriakat láttuk vendégül Pozsonyban, és Vöröskőn.

A nyári gyermektáboroztatás a vinceerdői termálfürdős nappal ért véget.

Jelenleg egy tábornak vagyunk a társszervezői. Jövőre készülünk a Magyarországon kétévente megrendezendő nagy NOE-s illetve európai szintű rendezvényre, ahova el szeretnénk vinni a nagycsaládokat gyermekestül, hiszen a célunk évente legalább egyszer eljuttatni a családjainkat egy közös (papástul-mamástul) kiruccanásra.

Sikerült egy olyan kerekasztal beszélgetést kieszközölni a szlovák TV magyar adásán, ahol éppen megoldást kerestünk az autós gyermekülés, létszámszerinti utazás az autóban, amivel éppen a nagycsaládok egy autóval történő utazását korlátoznánk (Németországban és Ausztriában ezen családok féláron vehettek nagyobb autót pl..a törvény életbe léptével.), illetve az anyaságin levő édesanyák, munkanélküliek, segélyek problémáit elemezték az egyesületünk képviselői és a meghívott szakemberek.

A kárpátmedencei családszervezetek szervezőit – akiknek a találkozója a Vajdaságban volt legutoljára –  ez alkalommal Szlovákiában szeretnénk vendégül látni a mátyusföldi nagycsaládos egyesülettel karöltve.

Mivel az egyesület önerőből, pályázatokból, támogatókból működik, nem fizetett önkéntes emberek munkájából, szeretnénk felkérni azon kis és nagycsaládos ill. házasulandó társainkat, akik szeretnének besegíteni ebbe a munkába mielőbb jelentkezzenek. Annál is inkább, mert nemcsak helyi, de körzeti és szlovákiai viszonylatban is ildomos lenne a családokat segítő tevékenység. Az ilyen szervezetekben is ajánlatos ugyanis az ún. mandátumi határidő, ami annyit jelent, hogy kétszer 5 év után a szervezet élére másokat, fiatalabbakat, új és nemesebb eszmékkel, illetve más ismerettségi körrel rendelkező egyéneket kell javasolni. A mi vezetésünk már sok esetben ezt a határidőt meghosszabította.

A tervek alapján még lesz családterápiás előadás, szeptemberben nyárbucsúztató.

2007. augusztus
Tóth Attila
00 421 (0)37 6316 210

Rendezvények

Nagycsaládok nyárbúcsúztatója

Nyárbúcsúztató – 2003

Fecske – Nagycsaládosok Társulása Pozsonyban – videó

Fecske Családnap Gímesen – 2012. szept. 9.