45. Szent Ágoston Cserkészcsapat

45. Szent Ágoston Cserkészcsapat

 Üdvozöllek cserkészcsapatunk honlapján!

Engedd meg, hogy néhány szóval bemutassuk csapatunk életének egy-egy mozzanatát. 1993 augusztusában éppen szent Ágoston ünnepén az Alsóbodoki NYÁRAK erdoben egy hétvégi tábor keretén belül ismerkedtünk meg a cserkészet lényegével. Az egész egy csodálatos játék. És mint minden játékban – itt is vannak szabályok. A cserkészek életét a 10 cserkésztörvény irányítja:

  1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
  2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit melyekkel Istennek, hazájának, nemzetének és embertársainak tartozik.
  3. A cserkész ahol tud segít.
  4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
  5. A cserkész magával szemben szigorú, másokkal szemben gyöngéd.
  6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
  7. A cserkész feljebbvalóinak jó lelekkel és készségesen engedelmeskedik.
  8. A cserkész vidám és meggondolt.
  9. A cserkész takarékos.
  10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

A Nyáraki tábor után a cserkészet elindult hódító útjára a Zoboralján. Az új mozgalmat nagy érdeklődéssel fogadták Alsóbodokon és Bábindalon valamint Pogrányban, Kolonban és Kalászon. Csapatunk 1994. október 15-én tett ünnepélyesen fogadalmat. Jelenleg 40 taggal működik, magába foglalja az alsóbodoki és a bábindali cserkészeket. Működése heti őrsi foglalkozásokból áll, melyeken a gyerekek gyarapítják cserkésztudásukat és ügyességüket. Évente szervezünk kirándulásokat, túrákat, portyákat, téli hétvégi tanyázásokat, művelődési házakat látogatunk valamint országos rendezvényeken veszünk részt: métabajnokság, akadályverseny, történelmi vetélkedő, melyeken csapatunk cserkészei nagyon szép eredményeket értek el maguk mögött hagyva a kassai, komáromi, érsekújvári és pozsonyi csapatokat is.

Minden rendezvényünk egy célt szolgál – a gyerek jóléte, jellemének építése, amely mindenkor a 10 cserkésztörvény szellemében történik és tudásának gyarapítása – elsősorban magyarságismeretének, természetismeretének és az Isten, haza, nemzet és embertárs szolgálatára való nevelés. Munkánk célját gróf Teleki Pál fogalmazta meg, amikor a nevelésről így ír:

EMBEREBB EMBERT, MAGYARABB MAGYART !

Eszközeink pedig a játék, őrsi foglalkozások, kirándulások, táborozások és tábortüzek.

Csapatparancsnokunk címe:

Gálik Zsuzsanna
Kertek alatt 91
951 53 Bábindal
tel.: 00421/87/788 3185