Szent István búcsú – Kolon – 2008. aug. 22 – 24.

Szent István búcsú – Kolon – 2008. aug. 22 – 24.

Szent István búcsú – Kolon – 2008. aug. 22 – 24.

2008. aug. 22. – 20.00 Diszkó

2008. aug. 23. – 20.00 STRINGS

2008. aug. 24.
  10.30 – Ünnepi szentmise a Szent István király templomban
  15.00 – Énekkari találkozó: Ottawai Magyar Kórus
                                             Zoboralja Női Kar – Zsére
                                             Zobor Hangja Vegyeskar – Kolon
  20.00 – Diszkó


BÚCSÚ és KÓRUSTALÁLKOZÓ

Az időjárás kegyes volt hozzánk, az eső elkerülte falunkat, aminek elsősorban a fiatalok örültek, három éjszaka diszkózhattak és bulizhattak a Strings-el és Liver Singgel, természetesen mindenki részére kellemesebb volt az esőmentes idő.
Az ünnephez a templom előtti Szent István szobor is megszépült Sándor János bácsi és ifj. Balkó György révén. Búcsú lévén a templom megtelt, a nemrégiben érkezett Markovič plébános is készült, hogy mi magyar hívek méltóan ünnepelhessünk, –  mivel nem tud magyarul, Mocsonokról Horváth Gábor diakónust hívta kisegíteni, aki a prédikációban leírta Szent István életútját, beszélt érdemeiről és fiához írt intelmeiről. És zengett az
István királynak szive gazdagságát,
Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
László királynak vitéz lovagságát,
Ó ha csak ezt látnád….

A misét követő litánián pedig minden magyar szentet kértük, könyörögjenek érettünk, a végén pedig nem hiányozhatott az „Isten áldd meg a magyart”.
A búcsú „hagyományos látványosságai” mellett (ringlispír – régi kolonyiasan ringispír), a „hodiskodók” vasárnap délután elsétálhattak a Bórosba, ahol hármas kórustalákozó volt. Balkó Róbert polgármester megnyitója után a hazai Zobor Hangja Vegyeskar, a zsérei Zoboralja Női Kar és a kanadai vendégek, az Ottawai Magyar Kórus élvezetes előadása révén kellemes egy órát töltöttünk a Makovecz amfiteátrumban. A jól ismert hazai és zsérei kórus új számokkal mutatkoztak be, az ottawaiak műsorában pedig elhangzott „Az Ének Szent István királyhoz”. A zsérei Zoboralja Női Kar műsorát egy érdekes momentum szakította meg, Balkó Róbert polgármester a közönség soraiban egy csokorral köszöntötte Szíjjártó Jenő zeneszerző özvegyét, kinek a művét énekelte a kórus. A legszebb természetesen az összkari éneklés volt, benne a „Rabszolgák kórusa”. Befejezésként Balkó Róbert megköszönte mindenkinek részvételét, kiemelte a kórusok színvonalas műsorát, a galántai „ezüst koszorúkat” aranyra minősítette, egy-egy ajándékkal és csokorral megköszönte a karnagyok munkáját és úgyszintén ajándékot kapott Maga Ferenc, aki a kanadaiak egy hetes szlovákiai útját szervezte.
Finta Beatrix, az Ottawai Magyar Kórus karnagya pedig köszönetként egy szép ajándékot adott Balkó Róbert polgármesternek, a karnagyoknak, Szíjjártó Jenőnének és nekem is, mert szavait idézve „nélkülem nem lettek volna Kolonban”, – ehhez hozzá kell tenni, hogy Borsai Csaba zuglói regnumos barátunk kért meg a kanadai magyarok útjának megszervezésére, tehát neki is köszönet, hogy egy kellemes délutánban volt részünk a koloni Bórosban.
Balkó Gábor

ZOBOR HANGJA VEGYESKAR – Kolon
Karnagy: Balla Viktória és Tóth Hajnalka


ZOBORALJA NŐI KAR – Zsére
Karnagy: Dr. Simek Viktor – a Magyar Kultúra Lovagja

OTTAWAI MAGYAR KÓRUS
Karnagy: Finta Beatrix


SZÍJJÁRTÓ JENŐNÉ

Később több kép.                                                                                                                       bg

Zoboralja Női Kar – Zsére

Zoboralja Női Kar

Az énekkar 1991-ben alakult, sikeresen folytatva az 1971-ben alakult vegyeskar munkáját. Fellépéseik száma évente meghaladja a huszat. Egyházi és világi kórusművek alkotják a műsorukat. A galántai Kodály napokon 1996-ban bronz, 1999-ben aranykoszorús minősítést értek el. Többször szerepeltek Magyarországon, jó kapcsolatuk van a Balatonfüredi Vegyeskarral.
Az énekkar karnagya Dr. Simek Viktor.

A Zoboralja Női Kar CD-je

Zobor Hangja Vegyeskar

Zobor Hangja Vegyeskar
Kolon – Zoboralja – Nyitra megye – Szlovákia

A Csemadok koloni alapszervezete 1970 telén kezdeményezte az énekkar létrehozását. A rendszeres munka azonban csak egy év elteltével kezdődhetett el, ugyanis ekkorra sikerült karvezetőt találni Dunajszky Géza személyében, így alakulásának éve 1971. 1972-ben felvette a Zobor Hangja nevet.
A 45 tagú vegyeskar első bemutatkozására 1972. február 17-én került sor Kolonban. A III. Kodály-napokon, 1975 júniusában ezüstkoszorús minősítést nyert, melyet 1981- és 1984-ben aranykoszorú követett. 1979-ben Dunajszky Géza elköltözött a járásunkból, a kórus vezetését Simek Viktor vette át. 1990-ig a vegyeskarnak 86 fellépése volt, Nyitra és a nyitrai járás számos faluján kívül szerepelt Losoncon, Léván, Sók-Szelőcén, Galántán, Felsőpatonyban, Füleken, Dunaszerdahelyen, Érsekújvárott s a magyarországi Zalakomáromban és Lakiteleken.
1989-90 telén, az akkori politikai események miatt a kórus működése leállt. Kilenc évi szünet után, 1999 áprilisában újra elkezdődött a rendszeres munka. Azóta sikeresen szerepeltünk Felsőkirályiban, Pogrányban, Egerszegen, Gímesen, Zsérén, Budapesten és testvérkapcsolataink helyszínein Magyarországon. Több szakrális jellegű műsort tanultunk be, amit a környék templomaiban adunk elő.
Nagyszabású rendezvény volt a milleneum alkalmából rendezett hangverseny, amelyen 7 kórus mutatkozott be, külföldről is.
Az énekkar további sikeres szereplése a Bárdos Lajos-napokon volt Budapesten és az általunk megrendezett ünnepségsorozat folytatása Zoboralján Gímesen, Zsérén és Kolonban.
2002-ben a galántai Kodály-napokon bronzkoszorús minősítést kapott a vegyeskar.
A vegyeskar ez év augusztusában meghívást kapott Dorogra a nemzetközi hangversenyre, ahol nagy sikert aratott. Ősszel részt vett Egerben a Dalolü Magyarország kórusfesztiválon, itt ezüstkoszorús minősítésben részesítették a vegyeskart.
2003-ban a vegyeskar többek között fellépett Tokajban és Egerben.
A régi tagokon kívül az éneklés iránt közép- és főiskolások, valamint alapiskolások is érdeklődnek.
2004. január 1-től a vegyeskart Józsa Mónika karnagy szakmai irányításával Brath Gabriella vezeti. Ez év őszén a vegyeskar eleget tett egy lyoni meghívásnak, ahol egy baráti közösség által megrendezett koncertsorozaton vett részt nagy sikerrel.
A vegyeskar a XIII. Kodály-napokon aranykoszorús minősítést ért el.
2006-ban a legnagyobb rendezvény, amelynek az énekkar is társszervezője volt, az
I.Zoboralji Nemzetközi Kórusfesztivál
volt. E rendezvényen ünnepelte a kórus megalakulásának 35. évfordulóját.
Idén a vegyeskar több zenei rendezvényen is részt vesz: a magyarországi Csajág barátközség ünnepségén, a Bárdos Lajos-hetek kórusfesztiválon, a II. Zoboralji Kórusfesztiválom, a hagyományos karácsonyi hangversenysorozaton stb.
A vegyeskar jelenlegi létszáma: 21 hölgy és 12 férfi.
Segédkarnagyok: Balla Viktória és Varga Imre egyetemi hallgatók.

AUDIO:

Éneklő Kolon
A XIII. Kodály Napokon résztvevő kórusok versenyszámai

VIDEÓK:

Zobor Hangja Vegyeskar a youtube-n 

Ottawai Magyar Kórus

OTTAWAI MAGYAR KÓRUS

Az OTTAWAI MAGYAR KÓRUS jelenlegi formájában 1992-ben alakult Finta Beatrix vezetésével. A kórus jelentős szerepet játszik a hagyományos magyar kóruskultúra ápolásában és rendszeresen résztvesz az ottawai magyarság kulturális életében. A tagok nemcsak örömmel énekelnek, de feladatuknak érzik a magyar nyelv, szokások és hagyományok megőrzését is. Rendszeresen fellépnek a különböző társadalmi rendezvényeken és fáradságot nem kímélve támogatják az emigrációban élő magyarság hagyományainak megőrzését célzó törekvéseket.
1998-ban a kórust a torontói Evangélikus Református Egyesült Egyház hívta meg a 70 éves fennállásának megünneplésére.
A kórus 1999 áprilisában a torontói Szent Erzsébet templom Scola Cantorum kórusával (karnagy Zadubán György) együttműködve Ottawában szerepelt. 1999-ben az Orbán Viktor miniszterelnök úr ottawai látogatásakor tartott ünnepségen is részt vett.
A Millennium 2000 ünnepségek keretén belül az énekkar egy magyarországi körutat szervezett, aminek kiadásait a kórus tagjai fedezték. A körút fénypontja volt a kórus fellépése Ópusztaszeren, augusztus 20-án, Szent István király napján. Emellett a kórus szerepelt két templomban Budapesten, majd Csömörön, Bicskén, Ózdon, Zircen és Szentendrén.
2001 decemberében, számos kanadai kórussal együtt énekeltek a Hull városa fennállásának 200. évfordulójára rendezett ünnepségen.
Számos ottawai fellépés mellett a kórus közreműködött Montrealban, Torontóban, Hamiltonban, Niagara Fallson és Delhiben rendezett magyar ünnepségeken.
2003-ban a niagarai Pannonia kórussal rendeztünk közös hangversenyt Ottawában. Testvérkórusunk azóta sajnos feloszlott, de korábbi vezetőjük, Jolanda Varga Davis öt volt tagukkal csatlakozik kórusunkhoz magyarországi utunkon.
2005-ben kórusunk résztvett a Szerencsi Pedagógus Kórus rendezésében megszervezett I. Nemzetközi Magyar Kórustalálkozón. Az közös éneklés és szereplések nagyszerű élménye után Erdélybe vitt az utunk, ahol Kézdivásárhelyen, Brassóban és Gyulafehérváron is énekeltünk.
2007-ben fennállásunk 15. évfordulóját ünnepeltük. Két kanadai kórussal emlékezetes hangversenyt adtunk.
Kanada nagyvárosaihoz viszonyítva ottawai magyarságunk kisebb létszámú. Büszkék vagyunk rá, hogy kórusunk fennáll, rajtunk kívül csupán Torontóban működik még magyar kórus. Mi sem fiatalodunk, tagjaink nagy része kottát sem olvas,  de azért változatlan lelkesedéssel szolgáljuk magyarságunk ügyét. Nőtagjaink időnként tánccipőt húznak és asszonytáncot tanulnak be egy-egy alkalomra. Farsang táján néhány külső előadó segítségével színjátszó tagjaink kórustagunk, Köntés Béla vezetésével  kabaréjeleneteket szoktak színre vinni. Köntés Béla korábban a Kolozsvári Magyar Színházban volt rendező. Ez évben Petőfi: A helység kalapácsa című komikus eposzát adták elő nagy sikerrel.
 
FINTA  BEATRIX – karnagy
Finta Beatrix Budapesten született és Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett kitüntetéses karvezetői diplomát. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tanára 1982-es kanadai emigrációjáig. Kanada számos egyetemén tanított, majd zenetanárként folytatta pályafutását. A kanadai Kodály Társaság tiszteletbeli tagja, az Ottawai Magyar Kórus vezetője megalakulása óta.
PALENCSÁR EDIT – zongora, orgona,  szólamvezető
Palencsár Edit a kolozsvári Zeneakadémián végezte  tanulmányait zongora tanszakon. 1986-ban érkezett családjával Kanadába. Jelenleg két magyar egyház orgonistája, emellett kórusunk zongorakisérője és a szólampróbákat is vezeti.

FINTA GÁBOR – zeneszerző, zongora
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végzett a középiskolai énektanár és karvezető szakon 1970-ben,  zongoratanári diplomája megszerzése után. A Zenemúvészeti Főiskola miskolci tagozatán tanított és a Bartók Béla Zenemüvészeti Szakközépiskola igazgatója volt Kanadába töténő kivándorlásáig. Több kanadai egyetemen vezetett Kodály kurzusokat,  hosszű évekig a Royal Conservatory vizsgabiztosa volt. Magántanítványai közül sokan nyertek különböző versenyeket. Jelenleg is zongorát tanít a Carleton University növendékeinek, az Ottawa Egyetemen pedig elméleti tanfolyamokat tart. Kompozíciói közül sok került bemutatásra Kanadában és Magyarországon. Az Ottawai Magyar Kórus is bemutatta jónéhány énekkari darabját.