Simek Viktor könyvbemutatója – Zsére – 2010. február 7.

Simek Viktor könyvbemutatója – Zsére – 2010. február 7.

A  Zsérei  Harmónia  Polgári  Társulás
és a  ZOBORALJA  zsérei  női  kar
szervezésében került sor a

ZOBORALJI  SZÍNEK

A  zsérei  népviselet  Simek  Viktor  festészetében

című  könyv  ünnepélyes  bemutatójára
a zsérei  kultúrházban 2010. február  7-én.

A kiadvány  Gyurcsó  István  Alapítvány  43.  könyve.
Készült  Dunaszerdahelyen
a Szlovák  Kulturális  Minisztérium  támogatásával.


ZOBORALJI SZÍNEK
könyvbemutató

2010. február 7-én került sor Dr. Simek Viktor ZOBORALJI  SZÍNEK,  A zsérei  népviselet  Simek Viktor  festészetében  című könyvbemutatójára a zsérei kultúrházban. A könyvet Száraz Erzsébet, a Nagyfödémesi Művelődési Központ igazgatója indította útjára.                
A termet a bemutatott könyvben megjelent képek díszítették. A családias légkört a  Zsibrice Zsérei Hagyományőrző  Csoport, a Csitári  Menyecskekórus, valamint  a  ZOBORALJA  zsérei  női  kar műsora  tette  hangulatosabbá.  Eredeti  népviseletben  léptek a közönség  elé, eredeti  népdalokat  és  népdalfeldolgozásokat  adtak  elő. 
A könyv  bevezető  részét  Dr. Sipos  Anna  mutatta be, szólt  a kiadvány jelentőségéről  és a szerző  többoldalú  tevékenységéről. Ezt  követően  Száraz  Erzsébet, a „keresztmama“ vette át a szót, beszédében rámutatott  többek  között a könyv  megjelenésének  fontosságára, csodálatos  gondolatai  sokunk  lelkét  melengették,  szemünkbe  könnyek  szöktek, rádöbbenve  milyen  kincs  birtokosai  vagyunk  itt  Zoboralján.
Huszár  László kiemelte  a könyv nagyszerű  anyagát, az  aktuális  téma ügyes  megírását  és  a rajzokkal,  festményekkel  való  látványos  kiegészítését.
Simek  Viktor, a könyv  szerzője,  köszönetet mondott mindazoknak, akikkel  együttműködött, a modelleket, akik  felvették  magukra  a népviseletet, a tanácsadókat, a fényképészeket, a kivitelezőket és támogatókat.  Megköszönte a rövid műsorban fellépő csoportok figyelemre méltó teljesítményét és a HARMÓNIA  zsérei  polgári  társulásnak a könyvbemutató szervezését és rendezését. A kiadvány célja a zsérei népviselet bemutatása,  ápolása és megmentése az utódok számára. Örömére  szolgálna,  ha a könyv elsősorban Zsérén és környékén találna olvasóira, mondta a Magyar Kultúra Lovagja címet kiérdemelt szerző.
Az esti órákba nyúló műsort Zsebi József mérnök, községünk polgármestere köszönő és buzdító szavai zárták.
ekka

Simek Viktor „kincses” könyvének bemutatója Zsérén
Amilyen szépre sikeredett a Gyurcsó István Alapítvány negyvenharmadik könyve, olyan szép volt a kötet bemutató február hetedikei ünnepség is a zsérei kulturházban. Simek Viktor, a község szülötte, a zoboraljai szórványmagyar közösség kimagasló alakja először állt népe elé könyvszerzőként. Zoboraljai színek c. munkája, melyben  a huszadik század első felének zsérei népviseletét jellemzi, rajzolja és festi meg, nem csak szülőföldje, hanem az összmagyarság számára is  becsülnivaló,  az életmű fontos teljesítménye. Amilyen gazdagnak és eredetinek találta Kodály Zoltán az ottani népdalkincset, olyan gazdag és eredeti a vidék, s ezen belül  Zsére – népviselete is. Minthogy a könyv kifogástalan kivitelü, olvasója  képet kaphat a pasztellel, vöröskrétával, akvarellel, temperával, olajjal készített alkotások  jóvoltából a zséreiek ruháiról, rojtos- és selyemkendőiról, drótkontyairól, néhány használati tárgyról, sőt: magáról a környezetről is. Mint ahogyan azt Sipos Anna muzeológus elmondta a könyvavatón, ma már Zoboralján is tapasztalható a múlt emlékeit felszámoló folyamat, ezért óriási jelentőségű  a kiadvány. A zsérei népviselet Simek Viktor festészete által örökre fennmaradhat, hiszen a mű szerzője a mai napig benne él az ottaniak világában, ismeri a hiteles adatközlőket. Karnagyi munkássága pedig éppen arra irányul, hogy a zoboralji népdalok csodálatos világát ne csak kották és hanglemezek őrizzék, hanem a felnövő újabb  és újabb nemzedékek szíve lelke is.
Az ünnepségen versek és dalok köszöntötték a szerzőt és rendkívül kifejező volt  a Száraz  Erzsébet   bemutatta avató ceremónia is – miközben a nagyfödémesi művelődési ház igazgatója arról beszélt, hogy a mű kerüljön el minden magyar családhoz, a könyvre rózsaszirmokat hullatott – az enyésző kincsek fölötti fájdalom és a megőrzésük fölötti  örömszirmokká testesült könnyeit.
Batta György

Száraz Pál

Pasztell
Simek Viktor festményei elé
Gyönyörű, napsütötte kép,
Alig néhány gyengéd vonás,
Néhány nyírfa, sűrű orgonás.
Ágain dús fehér s lila fáklya,
Bokrok alján bársonypuha gyep.
Rajta lobban az ég szűzi lángja,
Itt a napsugár is fényesebb.
Mégis egy furcsa, szürke folt,
Egy homályos szín lent a parton.
Ezer ragyogó közt egyetlen torz
Vonás a képen: sápadó arcom.

Földessy  László  –  Székely Emmánuel

Ahol a képek énekelnek
Simek Viktor képkiállításához

Ahol a színek, a képek énekelnek
Ott nemcsak öregek, nemcsak vének élnek
Ott nem haldoklik és nem beteg a nép
Hol hozzánk szól a dal, ránk köszönt a kép
Hol csokorba kötik népünk énekét
Daloló tarka kert maga ott a lét
Hol szívek szülnek szebbnél szebb szólamot
Jövőről vallanak, s dícsérnek múltat ott.Képek: