Perdülj, fordulj – gyermek folklrórcsoportok mûsora

Perdülj, fordulj – gyermek folklrórcsoportok mûsora

Emléklapok, emléktárgyak átadása – Zdenka Smreèková-Nyitrai Megyei Közmûvelõdési Központ, Száraz Vendel polgármester
Csehi, Zoboralja, első írásos emlék, hagyományőrzés, folklór, Bősi Szabó László, Dóka Zsuzsa