Nagyboldogasszony búcsú a nyitrai Kálvárián – keresztút