Kirándulás a zsitvaújfalusi Boldogasszony búcsújáróhelyre