Keresztúti ájtatosság Márk atyával és a zoboralji hagyományőrzőkkel