Keresztúti ájtatosság Márk atyával és a Zoboraljai Hagyományőrzőkkel