Szekció: Zsére 900 - Énekkarok hangversenye - Zsérei Zoboralja Női Kar