Szekció: Zoboraljai Szent István Napok - Kolon - 2014. aug. 17. - szentmise-adományok