Szekció: Villőzés Komáromban - 7. Klapka tér

2017 május 14.

Balról Stubendek László, Komárom polgármestere és Maga Ferenc, Zoboralji Szent László Hagyományőrző Egylet