Szekció: Nagyboldogasszony búcsú a nyitrai Kálvárián