Szekció: Nagyboldogasszony búcsú a nyitrai Kálvárián - 2015. aug. 16. - áldozás