Szekció: Moldvai csángók Zoboralján

2011 május 10.

Nagykér – Lészpedi csángómagyarok Simek Viktor kiállításán, baloldalon Simek Viktor, jobboldalt Márton Attila

2011 május 10.

Csángó köszönet – Antal Krisztína a kendezővel keresztapává választott