Szekció: Megemlékezés Esterházy Jánosra a morvaországi Mirovban - 2013. máj. 25.