Szekció: Kisgyerekes családok kirándulása a zsitvaújfalusi búcsújáróhelyen