Szekció: Készülőben Kárpát-medence első Rock múzeuma