Szekció: Keresztúti ájtatosság Márk atyával és a zoboralji hagyományőrzőkkel - Kolon