Szekció: Jáki Sándor Teodóz atya Fraknói Vilmos díjat kapott