Szekció: Fehér Sándor és Fehér Pindes Ivett: Irodalom Nyitrán, Nyitra az irodalomban