Szekció: A nyitrai E. Guderna középiskola második érettségiző magyar osztálya, 1964-67