Szekció: 75 éves Kondé Pál nyugalmazott esperes plébános - civil