Szekció: 2012-12-15

2012 december 15.

Podzoborie, Nitra, Vianoce, vianočné koledy, spevokoly, maďari

2012 december 15.

Podzoborie, Nitra, Vianoce, vianočné koledy, spevokoly, maďari

2012 december 15.

Podzoborie, Nitra, Vianoce, vianočné koledy, spevokoly, maďari

2012 december 15.

Podzoborie, Nitra, Vianoce, vianočné koledy, spevokoly, maďari

2012 december 15.

Podzoborie, Nitra, Vianoce, vianočné koledy, spevokoly, maďari

2012 december 15.

Podzoborie, Nitra, Vianoce, vianočné koledy, spevokoly, maďari

2012 december 15.

Podzoborie, Nitra, Vianoce, vianočné koledy, spevokoly, maďari

2012 december 15.

Podzoborie, Nitra, Vianoce, vianočné koledy, spevokoly, maďari

2012 december 15.

Podzoborie, Nitra, Vianoce, vianočné koledy, spevokoly, maďari